Voorstel college B&W voor aanbesteding De Nieuwe Doelen krijgt instemming raad

Op 9 december bracht het college van b&w een voorstel in de gemeenteraad voor de aanbesteding met uitgangspunten voor de werving van een exploitant voor De Nieuwe Doelen aan de Haarstraat 64. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. Daarmee heeft de raad ook besloten open te staan voor eventuele bestemmingsplanwijzigingen, zoals mogelijke uitbreiding van het gebouw en/of van de horecavoorzieningen. Dit blijft overigens bij een intentie, want voor een bestemmingsplanwijziging is een aparte procedure vereist.

De raad heeft op 9 december ook een motie aangenomen om alternatieve locaties voor een groot podium mee te nemen in de aanbesteding. Het college van b&w beraadt zich op de consequenties van deze motie voor de aanbesteding.

Wethouder Van Zanten: “Ik ben blij dat de raad heeft ingestemd met het organiseren van een aanbesteding voor een toekomstige exploitant voor De Nieuwe Doelen. Ik ga mij met het college van b&w wel eerst buigen over de consequenties van de motie voor de aanbesteding. Ik kom daar later op terug. Deze motie houdt in dat we breder moeten kijken dan alleen naar de huidige locatie van De Nieuwe Doelen aan de Haarstraat 64, dus ook naar alternatieve locaties. Ik had gehoopt snel van start te gaan met de aanbesteding, maar we moeten nu eerst de consequenties van de motie voor de aanbesteding bezien. Ik blijf ervan overtuigd dat een groot podium zoals De Nieuwe Doelen belangrijk is voor de stad. En daar blijf ik mij voor inzetten.”

De geïnteresseerden zijn op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad.

Geef een reactie