Belastingkantoor toch weer opvangcentrum

De burgemeester van Gorinchem, de Commissaris van de Koning en
voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben op 14 december een brief ontvangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V). ln die brief geeft het kabinet de burgemeester een aanwijzing om het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat opnieuw gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 300 asielzoekers voor een beoogde periode van minimaal zes maanden. Het Rijk kiest voor deze locatie, omdat deze snel gereed kan worden gemaakt als acute noodlocatie en omdat de locatie een substantiële omvang heeft. Ook is in de brief aangegeven dat het COA in staat is om de asielopvang in het pand opnieuw zelf ter hand te nemen.

Schermbeeld NOS journaal

Het rijk geeft met de brief een opdracht direct aan de burgemeester om het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat opnieuw gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 300 asielzoekers voor een beoogde periode van minimaal zes maanden.

De burgemeester had zich al eerder geuit over de opdracht van de staatssecretaris die zij niet vond passen bij een gemeente die juist steeds haar best had gedaan om asielzoekers op te vangen. “Een gemeente die zich zo positief opstelt, zou geen aanwijzing moeten ontvangen.” Toch riep zij nu de inwoners van de stad op om nieuwe asielzoekers warm te ontvangen. “Nu niet handelen, betekent op korte termijn mensonwaardige toestanden.” Meerdere fracties stemden daarmee in.

Het belastingkantoor wordt nu in recordtempo weer in orde gebracht. Over anderhalve week worden de eerste asielzoekers in het voormalige belastingkantoor verwacht.

foto: GP-buro

Geef een reactie