Gorinchem biedt warm welkom aan 300 vluchtelingen

Stad waar we met elkaar een thuis bieden

Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering gisteravond liet burgemeester Melissant weten dat de gemeente de aanwijzing vanuit het Rijk tot opvang van 300 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat gaat realiseren.
Burgemeester Reinie Melissant: “ In onze stad hebben we al vaker vluchtelingen tijdelijk een thuis mogen bieden. Niet omdat het moest, maar omdat we dat zelf wilden. En zo doen we dat nu ook. We geven opvolging aan de aanwijzing omdat we een stad zijn waar we met elkaar een thuis willen bieden aan vluchtelingen. Aan hen die ontheemd zijn.“

Alles nu voorbereiden voor snelle opvang

Het voormalige kantoorgebouw zal nu gereed gemaakt worden zodat opvang mogelijk is vanaf woensdag 22 december. Afspraken worden de komende dagen gemaakt met het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers). Ook zijn er afspraken met maatschappelijke partners zoals KLIK en vluchtelingenwerk. KLIK zal net als de vorige keer zorgdragen voor de coördinatie van vrijwilligers. Zo werken we in de stad samen aan bijvoorbeeld de dagbesteding. Begin volgende week ontvangen omwonenden een brief met meer informatie over de concrete invulling.

Kleinschalige noodopvang

Met de komst van vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor vervalt de opvangplek op de riviercruiseboot aan de Handelskade. Deze oplossing werd voordat het aanwijsbesluit ter sprake was voorgesteld door het college als tussenoplossing om uiteindelijk te komen tot kleinschalige opvang. Wethouder Ro van Doesburg: “Aan kleinschalige opvang blijven we werken. Dat doen we als stad met de regio, de provincie en het Rijk. We moeten naar een stelsel dat mee beweegt met de vluchtelingenstromen waarbij verantwoordelijkheid gedeeld en verdeeld wordt.” (Meer tekst onder foto)

foto: GP-buro

Statement burgemeester Reinie Melisant

Gorinchem, 16 december 2021
Leden van de gemeenteraad,
Inwoners van Gorinchem,
En allen die meekijken en meeluisteren.

Ons land is in crisis.
Er is onvoldoende plek om asielzoekers verantwoord op te vangen en te begeleiden. Er is acute nood. Nu niet handelen betekent op korte termijn: mensonwaardige toestanden.

Als burgemeester ben ik getraind op te treden tijdens crises. Niet lullen, maar poetsen. Handelen naar beste kunnen en daarna verantwoording afleggen. Ik ben burgemeester van Gorinchem. Gorinchem. Een stad die in de loop der eeuwen veel crises heeft meegemaakt. Een stad met als wapenspreuk Fortes Creantur Fortibus. Sterken brengen sterken voort. Die wapenspreuk zegt alles. Gorinchem, mijn stad, onze stad, kan veel aan. Want er zit power in onze stad!
Gorinchem heeft in het recente verleden regelmatig bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen. Niet omdat het moest. Maar omdat we dat zelf wilden. En zo gaat het ook vandaag. Die aanwijzing die wij gekregen hebben, doet eigenlijk niet ter zake.

Wij hadden ons al uitgesproken om asielzoekers op te vangen, en wij gaan dat dus ook doen. Samen. Met alle sterken in onze stad. Met KLIK – de vrijwilligersorganisatie met vele tientallen vrijwilligers die zich inzetten om de vluchtelingen (inclusief de kinderen) een warm welkom en een warme plek in onze stad te geven. Met de kerken en moskeeën. De winkeliers die spontaan producten ter beschikking stellen. De scholen, de welzijnsorganisaties. Dat is Gorinchem. Zo ken ik Gorinchem. Samen heten wij de ontheemden welkom in onze stad. Want wij weten, het zit in onze genen, hoe het is om te strijden voor een veilige plek onder de zon. En eigenlijk zou ik nu een punt kunnen zetten. Want het belangrijkste is gezegd. Maar toch zet ik een komma.

Omdat het ook van publiek leiderschap getuigd om verder te kijken dan de huidige crisis. Om er aan bij te dragen dat we niet continu dezelfde fouten maken. In bestuurlijk Nederland is met afwijzing gereageerd op de aanwijzingen vanuit het Rijk. Ook ik heb in stevige bewoordingen afstand genomen van de wijze waarop het nu gaat. Gemeenten worden voor het blok gezet. Deze situatie was niet nodig geweest. Vele gemeenten hebben de afgelopen jaren locaties aangeboden voor de opvang van vluchtelingen. Kleinschalig, structureel en met draagvlak onder de bevolking. Dit gemeentelijke aanbod is terzijde geschoven. Wat onvoldoende werd beseft is dat ons huidige systeem van asielzoekersopvang onvoldoende weerbaar is en op steeds minder draagvlak bij inwoners kan rekenen. Ik roep het Rijk op om samen met de gemeenten en de VNG in te zetten op een nieuw model van
opvang van asielzoekers. De contouren daarvoor zijn door de VNG helder in kaart gebracht. Laten we samen werken zodat een crisis zoals we nu hebben niet nog eens zal ontstaan.

Ik heb besloten opvolging te geven aan de aanwijzing vanuit het Rijk. Omdat ik verantwoordelijk antwoord wil geven op de noodkreet. Omdat ik weet – uit gesprekken met en berichten van raadsleden, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – dat er draagvlak voor is. Omdat ik weet dat het college mij hierin steunt. Tegen de direct omwonenden van het gebouw wil ik dit zeggen. Ik snap het als u zegt dat u teleurgesteld bent in de betrouwbaarheid van de overheid. Maar ik heb u ook horen zeggen dat u niet tegen de opvang van vluchtelingen bent. Een overheid die nieuwe keuzes maakt uit nood breekt wet… Maar weet dat uw lokale overheid zich blijft inzetten voor het realiseren van kleinschalige opvang van asielzoekers op een andere plek in onze mooie stad. Ik spreek dan ook de wens uit dat u dat geduld op kunt brengen. Vandaag spreken wij in deze raad met elkaar over de Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de opvang van asielzoekers. Ik hoop dat ons gesprek hier zal gaan over de inhoud. Waar het echt over gaat. Over ontheemden die tijdelijk een veilige plek zoeken. En wat wij daar als stad aan kunnen bijdragen. Onze inwoners zullen willen weten hoe u aankijkt tegen de opvang van vluchtelingen. Geef ze duidelijkheid.

Het is het overwegen waard vandaag misschien minder aandacht te schenken aan juridische zaken, aan processen, aan punten en komma’s.

Laat uw hart spreken.

Laten we ervoor zorgen dat er voor de Kerst een veilige vesting is voor 300 ontheemden in de allermooiste vestingstad van Nederland. Ons geliefde Gorinchem.

Geef een reactie