Dag 23 december 2021

Kandidatenlijst Stadsbelang

Dinsdagavond, 21 dec. 2021, is de definitieve kandidatenlijst van Stadsbelang vastgesteld tijdens de laatste ledenvergadering van dit jaar. Op een democratische wijze, zoals eerder dit jaar is afgesproken met de leden van Stadsbelang volgens een kaderstellend advies, is de kandidatenlijst en de volgorde van de kandidatenlijst unaniem door alle leden aangenomen. De sollicitatiecommissie is ondersteund door Gemma Biesheuvel als externe en onafhankelijke adviseur. Het bestuur en leden hebben dit advies één op één overgenomen.
Lees meer

Molenlanden plant 2021 extra bomen met hulp van inwoners

Molenlanden wordt groener met 2021 extra bomen. Samen met Stichting Duurzaam Molenlanden wil de gemeente deze ambitie in de komende 3 jaar realiseren. Met hulp van inwoners, want alleen de openbare ruimte is niet voldoende. Op 20 december werden zes bomen geplant in Oud-Alblas. 
Lees meer

Van der Valk Hotel Gorinchem bereikt hoogste punt in de bouw

De nieuwbouw van Van der Valk Hotel Gorinchem heeft het hoogste punt bereikt. Het deel waar de bioscoopzalen en het casino gevestigd zijn, is inmiddels helemaal dicht gemaakt. De komende weken wordt er aan de toren en de plint daaromheen gewerkt om deze waterdicht te maken en de gevels af te werken.
Lees meer

Steun voor ondernemers

De Gemeente Gorinchem en St. Gorinchem Citymarketing gaan de ondernemers steunen in deze drukke week voor kerst. Zij bieden de ondernemers een gratis thuisbezorgservice aan.
Lees meer

Bouwbedrijf 500 woningen langs Arkelsedijk failliet

Bouw en Projectontwikkeling b.v. hadden de anterieure overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Arkelsedijk. In deze overeenkomst werden de randvoorwaarden waaraan de projectontwikkelaar moest voldoen als projectontwikkelaar om dit bedrijventerrein te ontwikkelen naar een gebied om te wonen. In de komende jaren zou de locatie transformeren naar een droomlocatie om te wonen.
Lees meer

Verdere verkenning windenergie zoekgebied Avelingen

In RES regio Alblasserwaard werken we aan zo veel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Dit doen betrokken partijen onder andere door de mogelijkheden voor windenergie bij zoekgebied Avelingen verder te onderzoeken. Komende periode starten verdiepende onderzoeken of het maatschappelijk, financieel en technisch mogelijk en wenselijk is om bij Avelingen windenergie op te wekken. In deze fase van verkennen gaat het nadrukkelijk om vooronderzoek.
Lees meer