Goede samenwerking zorgt voor een beheersbare jaarwisseling in de VRZHZ

De hulpdiensten zijn goed voorbereid de jaarwisseling ingegaan. Er is rekening gehouden met uiteenlopende scenario’s, maar grote incidenten bleven uit. De brandweer was druk met vele kleine incidenten. Waar op een normale dag 5 á 10 keer uitgerukt wordt, was dat deze jaarwisseling 84 keer. Dit was minder dan voorgaande jaren. We hebben geen knelpunten in de zorg ervaren.
foto: Max Liet

Het was op diverse plekken in de regio kort onrustig op straat. Door een goede samenwerking tussen de politie en brandweer bleven de incidenten goed beheersbaar. Voorzitter Kolff gaf aan het begin van de avond aan met een gerust hart de jaarwisseling in te gaan gezien de goede samenwerking tussen de verschillende diensten en hulpverleners. Binnen de regio reden er roodblauwe surveillances: Dit houdt in dat brandweer en politie nauw samen optrok, wat erg waardevol bleek.

Waar er dit jaar minder incidenten waren dan vorig jaar is er dit jaar wel sprake geweest van geweld richting de hulpdiensten. Vanuit de brandweer is in ieder geval twee keer melding gemaakt, dat zij al rijdend bekogeld zijn met vuurwerk en flesjes. In beide gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.

In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn in totaal 84 incidenten geweest op oudejaarsdag (0:00 – 23:59) en nieuwjaarsdag (tot 8:00). In Gorinchem vonden er 10 incidenten plaats. Voornamelijk container- en buitenbrandjes. Ook dit was minder dan in vorige jaren.

Geef een reactie