Inzameling kerstbomen: maak kans op mooie prijzen! (Schriftelijke vragen VVD en CDA)

Schriftelijke vragen van de fracties CDA en VVD, als bedoeld in artikel 50 van het Reglement van Orde,
voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem.

Betreft: Kerstbomen inzameling
Aan: College van burgemeester en wethouders gemeente Gorinchem

Aanleiding:
Breng zaterdag 8 of woensdag 12 januari uw kerstboom naar een inleverpunt in de buurt. Of breng ‘m naar de milieustraat. Dan krijgt u een lot, waarmee tientallen mooie prijzen zijn te winnen, zoals een weekendje weg en een Apple smartwatch. Ga voor de inleverpunten en -tijden en de loterijvoorwaarden naar onze website. Bovenstaand is de aankondiging van de inzamelactie, aangekondigd door Waardlanden. Bij eerdere acties konden kinderen 0,50 cent krijgen bij het inleveren van de kerstbomen. Dit was voor veel kinderen een grote motivatie. Daarom hebben onze fracties de volgende vragen aan het college:

 • Wat is de reden voor deze verandering?
 • Wat waren de nadelen aan de manier waarop het voorheen was ingericht waarbij inwoners de kerstboom konden plaatsen bij de ondergronds container?
 • Vanaf wanneer bent u over deze nieuwe manier gaan communiceren en via welke platformen?
 • Wat waren uw verwachtingen vooraf en hoe zijn deze verwachtingen uitgekomen? Is daarbij bekend hoeveel kersbomen er ongewenst in de buitenruimte zijn geplaatst zoals bij ondergrondse containers?
 • Zijn de data niet erg laat gepland? (Veel mensen ruimen vlak na nieuwjaar hun kerstattributen op of – traditioneel- uiterlijk 6 januari (Driekoningen)).
 • Een aantal tijdslots zijn, kort, onder schooltijden en na de vakantieperiode. Waarom is er gekozen voor deze tijdslots?
 • o Waar zouden volgens u kinderen in de tussenliggende periode de kerstbomen moeten verzamelen?
 • Heeft u overwogen om bedrijfswagens of werkauto’s tijdelijk toegang te verlenen tot het afvalbrengstation om kerstbomen af te geven?
 • o Zo nee; waarom niet?
 • Wat zijn uw plannen voor de volgende inzamelactie begin 2023?
 • o Heeft u daarbij de optie overwogen om de 50 cent beloning voor kinderen weer in te voeren?
 • o Zijn er nog plannen of ideeën om verenigingen hierbij te betrekken?
 • Vindt u de prijzen niet buitenproportioneel?

In afwachting van uw reactie.
Niels van Santen Lennert Onvlee
Fractie VVD-Gorinchem Fractie CDA Gorinchem


Voortaan zamelt Waardlanden kerstbomen in bij de milieustraten en op een vaste dag (in Gorinchem: 8 januari ) én vaste plek bij u in de buurt. Iedere ingeleverde kerstboom levert een lot op waarmee u mooie prijzen kunt winnen, met een hoofdprijs ter waarde van €500. U zet de kerstboom dus niet meer langs de kant van de weg. 

Inzameling kerstbomen op 8 januari in uw buurt

Voor Gorinchem geldt dat u op zaterdag 8 januari op een vaste plek en volgens een tijdschema bij u in de buurt kerstbomen kunt inleveren. Welke plekken en tijden dat zijn, leest u in het overzicht Kerstbomeninzameling Gorinchem op de website van Waardlanden.

Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt u een lot van de loterij.

Kerstbomen inleveren bij de milieustraten

U kunt ook de kerstboom zelf brengen naar een van de milieustraten van Waardlanden. Als u dat van maandag 3 tot en met zaterdag 15 januari 2022 doet, krijgt u per ingeleverde kerstboom een lot. 

Voor of na deze periode mag u ook kerstbomen inleveren maar dan krijgt u geen loten.

Kerstboom zonder versiering, voet, pot of spijkers inleveren

Let op: de kerstboom mag geen versiering, voet, kruis, pot, emmer of spijkers meer hebben. En moet echt zijn, dus geen kunstboom. We recyclen de kerstbomen en maken er compost, groen gas of bodembedekking voor stallen van. 

De loterij

Voor iedere boom die u in de actieperiode inlevert, ontvangt u een lot. De hoofdprijs is een cadeaubon van weekendjeweg.nl ter waarde van €500 en er zijn nog 71 andere prijzen te winnen, waaronder een Apple smartwatch. Hoe meer bomen u inlevert, hoe meer loten, hoe meer kans op een prijs. Doe dus ook mee!

De winnende lotnummers maakt Waardlanden op vrijdag 28 januari 2022 bekend op de website van Waardlanden

Niet inleveren? In de gft-container kan ook

U kunt een kerstboom ook klein maken en in de gft-container doen. Graag uw container met gesloten deksel klaarzetten op de gebruikelijke inzameldag. 

Geef een reactie