Stadsbelang wil religieuze en politiek vrije jongerenwerk

Jongerenwerk

Afgelopen zondag maakte wethouderskandidaat van Stadsbelang Fatih Polatli bekend dat zijn partij geen vertrouwen heeft in het jongerenwerk van The Mall na bestudering van eigen stukken. The Mall valt onder Youth for Christ. Vooral de openheid waarmee de The Mall het geloof wil verspreiden en niet-christenen uitsluit voor hun vacatures baart de partij grote zorgen. Zo valt te lezen in documenten en op de website achter de organisatie van the Mall;

  • “Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op. Dat doen we door heel het land, op schoolpleinen, straten, in buurthuizen en in kerken. Door wie we zijn, laten we Jezus zien en bieden hen hoop”
  • “Al 75 jaar weet Youth for Christ het Evangelie te vertalen naar de leefwereld van jongeren” “Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen, tot het Flevo Festival, The Mall jongerencentra en LifeSpots”
  • “Onze mensen werken dagelijks gezamenlijk keihard om het kloppende Vaderhart van God zichtbaar en hoorbaar te maken bij een groep jongeren die niet vanzelfsprekend met christenen in aanraking komen”
  • “We hebben echt gezien dat het werk van de Geest zich door geen enkele beperking laat weerhouden. Youth for Christ is meer en meer de lokaal missionaire jongerenorganisatie geworden die, geleid door haar missie, alle jongeren in ons land wil bereiken”
  • “YOUTH FOR CHRIST – DE BEWEGING VAN LOKAAL MISSIONAIR JONGERENWERK”
  • “Hier mee hebben we de brede beweging naar professioneel lokaal georganiseerd missionair jongerenwerk voortgezet. Andere maatschappelijke organisaties zien in Youth for Christ een partner voor missionair jongerenwerk”.
  • “Door voortdurend op zoek te zijn naar mensen die een roeping hebben om er voor jongeren te zijn, konden we dankzij begeleiding en ondersteuning nieuwe Youth for Christ plaatsen opstarten”
  • “Youth for Christ zoekt jongeren op en loopt met deze jongeren mee. Gedreven door Gods liefde zijn wij er om ze te helpen. Ook laten wij ze zien en ervaren dat ze niet alles in het leven alleen hoeven op te lossen en dat een leven in relatie met Jezus hen kan helpen”
  • “MEDEWERKERS – DE BEWEGING VAN GODS KONINKRIJK”
  • “We geloven dat Gods werk onder jongeren zichtbaar wordt door mensen om hen heen, zij bouwen Gods Koninkrijk. Gedreven door Gods liefde zijn wij er voor alle jongeren. Uiteindelijk gunnen we hun allen geloof, hoop en liefde zoals onze jongerenwerkers die ook zelf ervaren in Jezus Christus”

Deze verontrustende uitspraken staan vermeld op de website en in het jaarverslag van Youth for Christ.

Kwetsbare jongeren
Stadsbelang vindt het niet meer van deze tijd. En zij maakt zich zorgen over kwetsbare jongeren die beïnvloedbaar zijn. “Wij weten wat voor jongeren er bij the Mall komen. Wij zien ook dat jongeren opkijken tegen de jongerenwerkers. Ze vertellen hun problemen en vragen om advies bij de jongerenwerkers. Wat als deze jongeren dan thuis komen en aangeven dat ze tot het christendom willen bekeren bij hun vrijzinnige ouders of die een ander geloofsovertuiging hebben? Weten we
hoeveel kinderen geen gebruik maken van de diensten van Youth for Christ omdat zij of hun ouders hier niet mee in aanraking willen komen? Wat als jongeren worstelen met hun geaardheid of geslacht en dan advies vragen bij deze organisatie? Wat voor gevolgen gaat dit hebben?” laat kandidaat Fatih Polatli weten. “Wij hebben geen zicht op de werkzaamheden van deze organisatie die de evangelie zo expliciet tot uiting brengt. Als YFC zo openlijk communiceert in hun eigen
documenten, dan is het aannemelijk dat men niet meer kan spreken over onafhankelijk jongerenwerk.

Neutrale jongerenwerkers
Stadsbelang respecteert ieder geloof en de vrijheid van Godsdienst. Echter is The Mall de enige jongerenwerkorganisatie in Gorinchem met een duidelijke missie. (kwetsbare) Jongeren kunnen meedoen of niet, maar hebben helaas geen keuze in jongerenwerk zonder missie. Stadsbelang is van mening dat kwetsbare jongeren hulp en bescherming moeten krijgen van onafhankelijk jongerenwerk, die niet werkt vanuit een geloofsovertuiging of politieke ideologie. Jongerenwerk moet voor ieder kind toegankelijk zijn. Stadsbelang is voor ondersteunen en investeren in onafhankelijk jongerenwerk. Door het opstellen van gezamenlijke afspraken en doelstellingen (scholing, sport, cultuur, etc.) kunnen we gericht werken aan een prettige jeugd voor onze kinderen waar de sociale-cohesie al begint. Stadsbelang staat voor inclusieve jongerenwerk waar de vrije vorming van het kind centraal staat. De partij gaat zich inzetten om neutraal jongerenwerk te faciliteren. Als het aan ons ligt zal bij de volgende aanbesteding geen ruimte meer zijn voor organisaties met religieuze dan wel politieke inslag bij organisaties die met jongeren aan de slag willen. Dit betekent dat Stadsbelang bij de volgende aanbesteding voor jeugdwerk Scherpere voorwaarden zal stellen.” laat Fatih Polatli weten.

foto; The Mall – bezoek van minister Carola Schouten aam Te Mall

Geef een reactie