Subsidie voor theater Peeriscoop om cultuurparticipatie te versterken

Subsidie voor Peeriscoop

Gemeente Gorinchem en Theater- en Productiehuis Peeriscoop werken samen aan het toekomstbestendig maken van het theater.Peeriscoop heeft hiertoe een transitieplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. Met dit plan wordt onder meer gewerkt aan het bevorderen van cultuurparticipatie. Voor de uitvoering van het plan, stelt het college de gemeenteraad voor een extra subsidie te verlenen aan theater- en productiehuis Peeriscoop van €30.000 euro. 

Een van de speerpunten van het cultuurbeleid van gemeente Gorinchem is het bevorderen van cultuureducatie en -participatie. Met cultuur als middel wil de gemeente bijdragen aan de sociale cohesie in de stad en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. Daarvoor is een solide culturele infrastructuur noodzakelijk. Met het aanbieden van activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie levert Peeriscoop een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van het cultuurbeleid van de stad. 

Transitieplan

Om de transitie van Peeriscoop naar meer inzet op cultuurparticipatie mogelijk te maken heeft Peeriscoop eind 2020 een incidentele subsidie ontvangen van€ 50.000 voor het opstellen van een transitieplan. Aan deze subsidie zijn voorwaarden verbonden, zo moet het transitieplan een haalbaar perspectief bieden op de toekomstige borging van de organisatie van Theater- en Productiehuis Peeriscoop en aantonen op welke wijze Peeriscoop duurzame financiering van derden realiseert. Ook moet het transitieplan verantwoorden hoe het theater gaat bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke ambities voor cultuurparticipatie en -educatie, waarbij het aantoonbaar verbinding zoekt met partijen in de stad, zowel binnen als buiten het culturele veldHet theater diende het transitieplan in oktober 2021 in.

Lokale rol versterken

Het college waardeert Theater- en Productiehuis Peeriscoop en ziet dat zij met de professionele theaterprogrammering en activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie van meerwaarde is voor onze stad. Met deze subsidie wordt er ruimte geboden aan Peeriscoop om projecten op het gebied van cultuurparticipatie te ontwikkelen en haar lokale rol in de stad te vergroten. Het theater heeft een inspanningsverplichting om het komende jaar structurele alternatieve inkomsten te vinden om op die manier de afhankelijkheid van de gemeente te verminderen.

Geef een reactie