Expositie Oorlogspropaganda

Expositie O.H.W.

Een fraaie expositie, in de BibliotheekAanzet aan de Groenmarkt belicht een bijzonder fenomeen van de oorlog: de bespeling van de publieke opinie. In de expositie ‘Oorlogspropaganda: 1672-2022’ wordt aan de hand van voorbeelden uit ruim drie eeuwen Nederlandse geschiedenis gedemonstreerd hoe belanghebbenden trachtten de publieke opinie over militaire conflicten te beïnvloeden met prenten, pamfletten en posters.

Door de gebeurtenissen van 1672 en 1673 te spiegelen aan latere perioden wordt de geschiedenis toegankelijk en vergroten we de belangstelling voor de periode waarin de Oude Hollandse Waterlinie werd gebruikt.

Andere expositie

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de Oude Hollandse Waterlinie (OHW) en de gebeurtenissen van 1672 en 1673. Ook hier wordt aandacht aan besteed. Deze heeft veel nieuwe verhalen, afbeeldingen en kaarten opgeleverd die verwerkt zijn in de expositie De Oude Hollandse Waterlinie 1672-2022. 

Met behulp van fraaie banners en een interactieve online omgeving die via touchscreens te zien is worden zowel de algemene als de lokale geschiedenis van de OHW getoond.

De toegang is gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. De tentoonstelling is tot en met 13 juni tijdens de openingstijden bibliotheek.

Eigen foto

Geef een reactie