Lintjesregen 2022

Koninklijke Onderscheiding

Op dinsdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Burgemeester Reinie Melissant-Briene bezocht op maandagavond 25 april vóór 21.00 uur alle 6 gedecoreerden om hen te laten weten dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. De uitreiking vond plaats op dinsdagochtend 26 april op het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke 6 personen dit jaar onderscheiden werden en op welke manier zij zich hebben ingezet voor de samenleving. 
Foto’s: deze volgen nog
Op de groepsfoto ontbreekt Coby Dekker

De heer (Kees) Osseweijer
Graad: Ridder in de orde van Oranje Nassau 

De heer Osseweijer is een bevlogen man medeoprichter en voorzitter van Stichting Lach voor een dag. De stichting bezorgt ernstig zieke kinderen een prettige wensdag. De heer Osseweijer is een zeer goede bestuurder met een groot sociaal hart. Hij heeft verschrikkelijk veel werk verzet om de stichting op te zetten en goed te laten functioneren. De heer Osseweijer hielp zelf ook regelmatig bij de wensdagen en gaf voorlichting op scholen. 

Naast het oprichten van deze bijzondere stichting heeft hij nog veel meer gedaan.Zo is hij in 1971 begonnen als scheidsrechter van de Nederlandse Basketball Bond en was hij bestuurslid bij vele organisaties. Hij begon bij Stichting boerderij Gijbeland te Bleskensgraaf als penningmeester. Hij heeft jarenlang vele uren per week als vrijwilliger voor juridische werkzaamheden bij Slachtofferhulp Nederland gewerkt en hij is penningmeester bij de Stichting Gorcumse Literatuurprijs, vanaf 2018 is hij ook vrijwilliger bij Stichting Mentorschap en secretaris en redactielid van de Vereniging gepensioneerden bij Rabobank Zuid-Holland. En of dat nog niet genoeg is, is de heer Osseweijer ook nog penningmeester bij de J.W. Ooms stichting. 

De heer Osseweijer heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor zijn inzet krijgt hij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.  

De heer (Gerrit) Vroegh
Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Vroegh, heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan het behoud van de Gorkumse Stoomspuit voor het nageslacht. Hij is al zevenendertig jaar zeer intensief betrokken bij deze stichting, vele uren per week is meneer Vroegh hier tot op de dag van vandaag te vinden. De heer Vroegh is in zijn werkbare leven betrokken geweest bij zeer veel brandweerfuncties. Dat deed hij bij de brandweer en in brandweer-functies bij bedrijven waar hij werkte. Sinds 2007 is de heer Vroegh actief als  “veiligheids” vrijwilliger bij hospice Gorinchem. Diverse ondersteunende brieven bevestigen de betrokkenheid, de betrouwbaarheid en vriendelijkheid tegenover zijn medemens.

De heer Vroegh heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor zijn inzet krijgt hij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.   

De heer (Peter) van Rooijen
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Rooijen is en was in het algemene verenigingsleven van Gorinchem een zeer accurate en betrouwbare penningmeester waarvan vele verenigingen en stichtingen profijt hebben en hebben gehad. De heer Van Rooijen bewoog zich in een enorm netwerk van organisaties en bedrijven. Bijna alle organisaties hadden als doel: het helpen van anderen. De heer Van Rooijen wilde betrokken zijn bij een stichting als het een sociaal en/of maatschappelijk doel betrof. Het mag gezegd worden dat hij in al het vrijwilligerswerk zeer accuraat was en zijn betrokkenheid en beschikbaarheid kende geen grenzen. En de heer Van Rooijen fungeerde doorgaans als een verbindende factor.

De heer van Rooijen heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor zijn inzet krijgt hij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.  

Mevrouw (Lienemijn) Verploeg – Poker
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau  

Mevrouw Verploeg  heeft als secretaris van de Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Gorinchem, voorloper van de Protestantse Gemeente Gorinchem, als lid van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Gorinchem en als diaken van het Open Pastoraat, onderdeel van de Protestantse Gemeente Gorinchem, veel verschillende taken vervult en is actief tot op de dag van vandaag.

Mevrouw Verploeg zet zich al meer dan 20 jaar in als bestuurder met heel veel kwaliteiten. Zij wordt door veel ondersteuners omschreven als integer, betrouwbaar en verantwoordelijk, ze is een verbinder. Ook zet mevrouw Verploeg zich al meer dan 10 jaar in tegen voedselverspilling. Daarmee ondersteunt zij de vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Haar initiatief zorgt dat heel veel gezinnen, landelijk, gesteund worden met groenten in hun wekelijkse voedselpakket van de Voedselbank. Daarnaast wordt ook bespaard doordat er minder opgeslagen, getransporteerd en vernietigd hoeft te worden. Als bestuurslid en als betrokken ouder van gymnastiekvereniging ODI leverde en levert zij een bijdrage aan deze vereniging en dus ook aan de gezondheid van de jeugd in Gorinchem.Mevrouw Verploeg heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor haar inzet krijgt zij  deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding 

De heer (Michiel) van Zanten
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Van Zanten is een zeer gedreven man die al jarenlang een zeer grote rol speelt als bestuurslid bij diverse sport gerelateerde verenigingen. Of het nu gaat om het organiseren van een groots sportgala, het opnieuw leven inblazen van de Proxsys-League zaalvoetbalvereniging, die inmiddels 900 leden telt en 27 jeugdteams, niets is hem teveel. Naast een fulltime baan bij de gemeente Alblasserdam doet hij dit allemaal voor Gorinchem. De heer Van Zanten is gedreven en haalt het beste uit mensen naar boven om sporten mogelijk te maken voor jong en oud en voor de jeugd die het financieel niet zo goed heeft. 

Zijn inzet voor de Proxsys Cup 2016/2017 zorgde ervoor dat in een heel kort tijdsbestek van 3 maanden alsnog de Proxsys Cup georganiseerd werd. In deze periode t/m 2018 heeft de heer Van Zanten de functie van Voorzitter gehad. De heer Van Zanten is de drijfveer achter vele sportactiviteiten binnen Gorinchem, met effect op de hele regio.De heer van Zanten heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor zijn inzet krijgt hij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding 

Mevrouw (Coby) Dekker – Voor den Dag
Graad: Lid in de orde van Oranje Nassau 

Coby Dekker ontving haar onderscheiding op latere datum

Mevrouw Dekker is een vrouw met het hart op de juiste plaats. Een vrouw die gaat voor het grotere doel, het geluk van kinderen. Zowel in haar vrijwilligerswerk als in haar werk gaat haar hart uit naar kinderen. Op vele vlakken weet mevrouw Dekker kinderen te bereiken en blij te maken. Dit begon al in 1976 als assistent leiding bij de welpen van de Bandarlogs Horde van de Gorinchemse Zeeverkenners in de Gildewijk. Tot 2016 is zij betrokken geweest bij de Zeeverkenners. 

In 2006 begon het vrijwilligerswerk voor de intocht van Sinterklaas, de gemeente is immens blij geweest met haar inzet. Zij zorgde jarenlang dat de intocht van Sinterklaas op zeer professionele wijze werd georganiseerd. Nu ze gestopt is met de organisatie van de intocht van Sinterklaas heeft ze iets nieuws bedacht: een stichting om de minder bedeelde kinderen uit Gorinchem en omstreken te helpen door het oprichten van een speelgoedbank. 

Sinds 2009 is mevrouw Dekker betrokken bij de kindernevendienst en is jeugdouderling bij het Open pastoraat. Haar inzet, haar trouw en enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat kinderen graag naar de diensten kwamen.Sinds 1 januari van dit jaar is mevrouw Dekker ook betrokken als vrijwilliger bij het COC Rotterdam, werkgroep van regio Gorinchem. Hier werkt zij als vrijwilliger achter de receptie en geeft zij deskundige input op het gebied van basisonderwijs. Mevrouw Dekker – Voor den Dag heeft met al het bovenstaande bijgedragen ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd en als blijk van waardering voor haar inzet krijgt zij deze zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Geef een reactie