Categorie Bekendmaking

Belastingaanslagen 2022 worden verstuurd

Eind januari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen voor het jaar 2022. Op het aanslagbiljet staan verschillende belastingaanslagen. Welke voor u gelden, ligt aan uw persoonlijke situatie. Het kan gaan om de volgende belastingen: 
Lees meer

Nieuwe koopwoningen alleen nog zelf bewonen

Door de steeds grotere druk op de woningmarkt en het opkopen van huizen is het met name voor starters steeds lastiger om een passende woning te vinden. Om speculatie en misbruik tegen te gaan, geldt vanaf dit jaar in Gorinchem voor kopers van nieuwbouwwoningen een verplichting om minimaal 5 jaar zelf in de gekochte woning te wonen. In deze periode mag de woning ook niet worden verkocht. 
Lees meer

Nieuwjaarsboodschap burgemeester

Ook dit jaar start zonder nieuwjaarsbijeenkomst. We kunnen door de coronamaatregelen elkaar niet ontmoeten op het stadhuis voor de nieuwjaarswens. Wat wél kan is de nieuwjaarswens wandelen door onze vestingstad. Op Buiten de Waterpoort vindt u namelijk de nieuwjaarswens geschreven voor onze stad. Gemaakt door stadsgenoot Georgios Lazakis (@schoolofheartknocks).
Lees meer

Gorinchem komt tegemoet in extra kosten controle coronatoegangsbewijs

De gemeente Gorinchem stelt een regeling open waarmee ondernemers, verenigingen en organisatoren die verplicht moesten werken met een corona toegangsbewijs (ctb) vergoed worden in de extra kosten die ze voor de controle moesten maken. De regeling komt ondernemers en organisaties hiermee tegemoet in de gemaakte kosten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om evenementen en andere publieksactiviteiten, horecaondernemingen, (sport)wedstrijden en -activiteiten, en culturele activiteiten waarvoor het toegangsbewijs verplicht is.
Lees meer

Vuurwerkverbod in Gorinchem

In de gemeente Gorinchem is het verboden om vuurwerk te verkopen, op zak te hebben en af te steken. Dit vuurwerkverbod is tijdelijk en geldt in heel het land. De gemeente wil extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. 
Lees meer

Verdere verkenning windenergie zoekgebied Avelingen

In RES regio Alblasserwaard werken we aan zo veel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Dit doen betrokken partijen onder andere door de mogelijkheden voor windenergie bij zoekgebied Avelingen verder te onderzoeken. Komende periode starten verdiepende onderzoeken of het maatschappelijk, financieel en technisch mogelijk en wenselijk is om bij Avelingen windenergie op te wekken. In deze fase van verkennen gaat het nadrukkelijk om vooronderzoek.
Lees meer

Jannie en Henk vieren briljanten huwelijk: “We kijken terug met dankbaarheid en zien de toekomst met optimisme tegemoet.”

Henk en Jannie Kamp–Blom zijn zondag 19 december 65 jaar getrouwd. Burgemeester Reinie Melissant ging vrijdag 17 december al bij het echtpaar op visite om ze te feliciteren. Henk (87) is zes jaar als hij in 1940 met zijn vader vanaf Rotterdam-Zuid het centrum van de Maasstad intrekt om te helpen met puinruimen. Het is daags na het Duitse bombardement. De school van Henk is dicht en veel anders is er niet te doen. Een vader met een klein meisje aan de hand maken diepe indruk op de jonge Henk.
Lees meer

Gorinchem biedt warm welkom aan 300 vluchtelingen

Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering gisteravond liet burgemeester Melissant weten dat de gemeente de aanwijzing vanuit het Rijk tot opvang van 300 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat gaat realiseren. Burgemeester Reinie Melissant: “ In onze stad hebben we al vaker vluchtelingen tijdelijk een thuis mogen bieden. Niet omdat het moest, maar omdat we dat zelf wilden. En zo doen we dat nu ook. We geven opvolging aan de aanwijzing omdat we een stad zijn waar we met elkaar een thuis willen bieden aan vluchtelingen. Aan hen die ontheemd zijn.“
Lees meer

Brede school Dalemplein opgeleverd

Brede school Dalemplein is 1 december 2021 opgeleverd. Dalemplein gaat onderdak bieden aan twee basisscholen, kinderopvang, diverse sport- en beweegaanbieders en een wijkcentrum. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de buitenspeelpleinen en de inrichting in orde te maken. Vanaf het nieuwe jaar kan iedereen gebruikmaken van de nieuwe locatie.
Lees meer

Belastingkantoor toch weer opvangcentrum

De burgemeester van Gorinchem, de Commissaris van de Koning en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben op 14 december een brief ontvangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V).
Lees meer

Nationale Naturalisatiedag

Donderdag was  het nationale Naturalisatiedag. Op deze dag ontvingen een aantal inwoners van Gorinchem een officiële verklaring waarmee ze Nederlander zijn geworden. Wethouder Kraaijeveld feliciteerde persoonlijk Bernadet Elia Moukhtar, haar man Farid Malake en hun 17-jarige zoon Elia met hun naturalisatie.
Lees meer

Reactie burgemeester Melissant op aanwijsbesluit acute noodopvang

Burgemeester Reinie Melissant: “We hebben vandaag (dinsdag 14 dec.) het aanwijsbesluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid ontvangen. Gorinchem heeft zich altijd positief opgesteld ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. We hebben recent vluchtelingen opgevangen en ook gezegd dat we kleinschalig structureel asielzoekers willen opvangen. Een gemeente die zich zo positief opstelt, zou geen aanwijzing moeten ontvangen.
Lees meer

Besluit noodopvang vluchtelingen uitgesteld wegens mogelijk crisisnoodopvang

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 december is besloten de bespreking van het onderwerp noodopvang van vluchtelingen op een riviercruiseboot aan de Handelskade uit te stellen tot de raadsvergadering van donderdag 16 december. Eerder op de dag liet de Commissaris van de Koning aan burgemeester Melissant weten dat Gorinchem door de staatssecretaris zal worden aangewezen om crisisnoodopvang van vluchtelingen mogelijk te maken in het voormalig belastingkantoor
Lees meer

Toekomstbestendig kernwinkelgebied

Gisteravond stemde de gemeenteraad in met het voorstel over het kernwinkelgebied. De raad stelde hiermee het kernwinkelgebied, en de zo genaamde verkleuringsgebieden vast. Hierbij behoort ook een stimuleringssubsidie. Een belangrijke stap bij de ontwikkeling van een compact winkelgebied en een levendig centrum. 
Lees meer