Categorie Bekendmaking

Bingo in de Aanlegsteiger

Buurtvereniging De Watertoren houdt zondag 24 oktober een bingomiddag waarbij onder het genot van een drankje en een snackje leuke prijzen te winnen zijn. De drankjes en snackjes zijn te verkrijgen voor muntjes, koffie en thee is gratis. De bingo vindt plaats in De Aanlegsteiger, Vissersdijk 30 van 13.30-16.30 uur (de deur is open vanaf 13.00 uur).
Lees meer

Landelijke Week van de Veiligheid

De landelijke Week van de Veiligheid richt zich dit jaar met name op ondernemers. De focus ligt op vier thema’s: cyber en digitale veiligheid; overvallen; ondermijning; en geweld. Er zijn online talkshows op deze thema’s. Informatie hierover is te vinden op www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl.
Lees meer

Begroting Gorinchem 2022: ruimte voor ambities

Op donderdag 7 oktober heeft het college van B&W van Gorinchem de begroting voor 2022 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Ook in 2022 wordt verder ingezet op het realiseren van de ambities die zijn vastgelegd in het Gorcums Akkoord. Dat betekent verder investeren in duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs, zodat Gorinchem een stad blijft waar het fijn wonen, werken,
Lees meer

Gorinchem biedt opvang voor vluchtelingen om crisisopvang te voorkomen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd tijdelijk vluchtelingen op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. Het gaat om het verblijf van 300 vluchtelingen voor de duur van maximaal 4 weken. De opvang is nodig om crisisopvang te voorkomen. Het college van B&W heeft besloten deze noodhulp nu te bieden. 
Lees meer

Laatste struikelstenen in Gorinchem geplaatst

Dinsdagochtend werden door de Stichting Struikelsteentjes Gorinchem de laatste vier struikelstenen geplaatst voor de deur van Kalkhaven 46. Vanaf dit adres werden vier leden van de familie Vos ruw weggevoerd naar Auschwitz en Midden-Europa om daar te worden vermoord. Dit waren Philip Vos, Reina Mathilda Vos-van Vriesland, Emanuel Vos en Philip Jaques Vos. De doelstelling van Stichting Struikelsteentjes Gorinchem is om alle Gorinchemse Joden, die in de 2e wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van het nazibewind, herdenken d.m.v. een Struikelsteentje op de plaats, waar deze voor of tijdens de oorlog woonde.
Lees meer

Online rijbewijs aanvragen

Wil je jouw rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Gorinchem hoort bij de gemeenten waar je dat nu ook online kan regelen. Lees op de website van RDW hoe je dit doet en welke voorwaarden er zijn: https://bit.ly/3mbqq20
Lees meer

Blije gezichten tijdens feestelijke opening Haarwijkpark

Donderdag 30 september vond de feestelijke opening van het nieuwe sport-, speel- en ontmoetingspark in de Haarwijk plaats. Onder grote belangstelling van de buurtbewoners maakte wethouder Ro van Doesburg de naam van het park bekend: Haarwijkpark. Buurtbewoner Yassir kreeg de eer om het nieuwe bord te onthullen.Eerder dit jaar vond de opleving van het park plaats. Maar nu er meer ruimte is voor ontmoeting, was het tijd om de komst van het park te vieren.
Lees meer

Inwoners waarderen gemeente met rapportcijfer 6,8

Bijna 5000 inwoners ontvingen afgelopen voorjaar een uitnodiging om mee te werken aan de burgerpeiling. Een tevredenheidsonderzoek van de gemeente dat ze elke twee jaar uitvoert. Inwoners laten via de vragenlijst weten of ze tevreden zijn over bijvoorbeeld het contact met de gemeente, hoe ze welzijn ervaren, de dienstverlening maar ook wat ze vinden van het wonen in onze stad. Ook dit jaar scoort Gorinchem positief. Het totaaloordeel krijgt het rapportcijfer 6,8 dat gelijk is aan het voorgaande onderzoek in 2019.
Lees meer

Lange Brug krijgt nieuwe slijtlaag

In het weekend van 1 oktober 22:00 uur tot 4 oktober 05:00 uur is de Lange Brug gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De Lange Brug krijgt een nieuwe slijtlaag. Dat is de laag waarover het verkeer rijdt.
Lees meer

Olympisch hockeyster Marloes Keetels ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Marloes Keetels, speelster bij het Nederlandse dameshockey-elftal, heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar bijdrage aan het behalen van de gouden medaille bij de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Dick van Zanten speldde haar de onderscheiding op.
Lees meer

Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte Gorinchem 1.0 vast

Donderdag 23 september 2021 is de Transitievisie Warmte 1.0 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Transitievisie Warmte wordt een route geschetst voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Gorinchem. Per gebied is onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor woningen en gebouwen in de stad.
Lees meer

Gemeente Gorinchem ondertekent het Charter Diversiteit

Op dinsdag 21 september ondertekent wethouder Ro van Doesburg het Charter Diversiteit. Bij de gemeente Gorinchem vinden we diversiteit en inclusiviteit onder onze medewerkers belangrijk. We zetten ons dagelijks in om de toepassing van de principes van gelijke kansen op onze werkvloer te bevorderen.
Lees meer

Inwoners denken mee over het Gorinchem van de toekomst

Alle inwoners van Gorinchem kunnen door het invullen van een enquête meedenken over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie omschrijft hoe we nu en in de toekomst thema’s als wonen, werken en water een plek geven in de stad. Ook kunnen inwoners de omgevingstour fietsen: een route langs bestaande projecten in Gorinchem.
Lees meer

Tegeltaxi haalt tegels gratis op

Tuintegels eruit, planten en bloemen erin. Meer groen is niet alleen gezelliger en gezonder, maar ook goed voor het milieu en de natuur. Maar u zit dan wel met de tegels uit de tuin of van het net aangelegde geveltuintje. U kunt deze maandag 27 september laten ophalen door de gratis tegeltaxi van de gemeente Gorinchem. Wel even aanmelden via het aanmeldformulier graag!
Lees meer