Categorie Gemeente

Goede doelen actie op de Uilenhof

In de week voor Pasen is er op de Uilenhof in Gorinchem tijdens de betekenisweek, waarbij de school stil staat bij haar identiteit, een goede doelen actie gehouden. In die week stond het thema ‘Ik geef alles!’ centraal en hebben de leerlingen zich ingezet om spullen op te halen voor drie stichtingen: de Voedselbank, ’n Tikkie Anders en Bafang Kids Steun.
Lees meer

Ophef in Hartje Gorkum

In de bijna lege winkelstraten van Gorinchem hadden verschillende winkeliers toch maar hun reclameborden geplaats. Tegen de gevel, zoals afgesproken tijdens een rondgang met Hartje Gorkum en de gemeente. Groot was de verwondering van de winkeliers die dinsdag BOA's door de binnenstad zagen lopen met speciale aandacht voor die reclameborden. De BOA's gingen langs alle niet essentiële om de winkeliers te vertellen dat zij hun reclameborden naar binnen moesten halen.
Lees meer

Samen voor een afvalvrije en schone gemeente

Samen met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden is de afgelopen tijd gewerkt aan het voorstel voor een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan. In het plan wordt in drie stappen gewerkt aan het verminderen van restafval naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de doelstellingen afvalscheiding van het Rijk en omdat de gemeente de kosten voor restafval betaalbaar moet houden.
Lees meer

Gemeente komt terraseigenaars tegemoet

Net als in het eerste coronajaar gaat de gemeente ook in 2021 de horeca een steentje in de rug geven wat betreft het uitbaten van hun terrassen. Wanneer de terrassen weer open kunnen mogen de ondernemers weer meer ruimte gebruiken. Tevens zal de horeca ook dit jaar geen terrashuur hoeven te betalen.
Lees meer

Lesuitval door corona op scholen

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft signalen opgevangen dat op diverse Gorcumse scholen (met name in het primair onderwijs) sprake zou zijn van uitval van lessen ten gevolge van zieke docenten en/of leerlingen. Regelmatig worden daarom leerlingen voor meerdere dagen naar huis gestuurd en er worden in een aantal voorkomende situaties zelfs geen lessen via digitale media aangeboden. Op enkele basisscholen zou dat zelfs gaan om leerlingen uit de helft van het aantal reguliere groepen.
Lees meer

SNS Street Soccer & Sportpunt

De Streetsoccer activiteiten zijn weer van start (tijdens schoolvakanties gesloten). De sportpunten vinden buiten plaats. Om op een veilige manier in de buitenlucht te kunnen blijven sporten hanteren we strikt onderstaande regels op de sportpunten (!)
Lees meer

Succesvolle scholenstrijd tegen elektronisch afval

Afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen uit gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Waardlanden. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 24.129 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd zal de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven belanden maar worden hergebruikt en gerecycled.
Lees meer

Pasen 2021: Niet met z’n allen, maar wel samen!

De Paasviering op school is dit jaar anders dan andere jaren. Niet met z’n allen in de gymzaal of zingen met de ouders op het schoolplein. Dat kan niet vanwege corona. Maar in tegenstelling tot vorig jaar, toen vanwege de eerste lockdown het Paasfeest niet op school gevierd kon worden, werd er dit jaar wel gevierd!
Lees meer

Beweegcoach Zorg nu ook ingezet bij Leger des Heils en Yulius

De Beweegcoach Zorg die ingezet wordt bij zorginstellingen in Gorinchem krijgt er twee nieuwe partners bij. Vanaf 1 april 2021 stappen Yulius en het Leger des Heils ook in het project. Met deze samenwerking worden er zo’n 200 zorggebruikers en 50 medewerkers bereikt. Het coachen van de zorgmedewerkers en stimuleren van cliënten naar een gezondere en actievere levensstijl staat voorop.
Lees meer