Opening VIS-kazemat

Gepubliceerd op 26 augustus 2022 om 09:13

Vanaf half september vorig jaar is een groep vrijwilligers bezig geweest om de VIS-kazemat in de vestingwal te restaureren. De vrijwilligers konden dit doen met de hulp van veel sponsors en medewerking van de gemeente Gorinchem.

De naam V.I.S.

Het Nederlandse leger maakte in het Interbellum een set instructieboekjes, genaamd het “Voorschrift Inrichting Stellingen” (V.I.S.). Het waren praktisch instructies, hoe loopgraven, veldversterkingen, schuilplaatsen en mitrailleurnesten te maken.

Maar er werden ook kleine gewapendbetonnen Kazematten en betonnen schuilplaatsen in beschreven, met tekeningen van enkele standaard typen.
De volgens deze instructie en tekeningen gebouwde Kazematten worden dan ook VIS-Kazematten genoemd.

Opening

Nu, een jaar later, zijn de werkzaamheden zo goed als gereed. Daarmee is één van de “krenten in de pap” zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor de op de vestingwal wandelende Gorkumers en voor de inmiddels vele bezoekers van buiten de stad. 

Er was dan ook tijdens de restauratie al zeer veel
bemoedigende interesse van het publiek. Met het restaureren en zichtbaar
maken van de kazemat is ook de vestingwal weer meer beleefbaar geworden
als belangrijk voormalig verdedigingswerk ter verdediging van onze vrijheid. 

Volgende maand wordt de VIS-kazemat door wethouder Eva Dansen geopend.

De getrapte constructie van het schietgat, versterkt met spoorstaven - tekening Wim van der Velden

Bron: Werkgroep Vesting Gorinchem


«   »