Home » Diversen » Aan de slag met formatie

Aan de slag met formatie

Gepubliceerd op 13 mei 2022 om 11:58

Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP zijn met formateur Piet Sleeking voortvarend aan de slag met het formatieproces. De partijen hebben hun beoogde wethouders bekend gemaakt. Zij denken daarbij aan een college van vijf wethouders.

De formerende partijen hebben een aantal constructieve gesprekken gevoerd. Formateur Piet Sleeking zegt hierover “De sfeer is goed. We constateren dat er veel uitdagingen liggen naar de toekomst. En dat er veel overeenkomsten zijn in de standpunten die partijen innemen. Dat is hoopgevend”.

Wethouderskandidaten

De partijen hebben hun kandidaat wethouders bekend gemaakt. Hiermee wordt een gezamenlijke basis gelegd voor een uitvoerbaar coalitieakkoord. Ook de ambities voor de komende jaren met oog voor participatie, intensieve samenwerking en lobby, versterkt de keus voor vijf wethouders in het aanstaande college. De beoogde wethouders, drie vrouwen en twee mannen, zijn de heer Polatli (Stadsbelang), mevrouw Mager (VVD), mevrouw Molengraaf (CU-SGP), de heer Cloostermans (Gorcum Actief) en mevrouw Dansen (SP).

Een akkoord op hoofdlijnen

Partijen hebben als doel te komen tot een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor participatie. Zodat er bij de verdere invulling veel mogelijkheden zijn voor de stad om mee te denken. In het proces om te komen tot het akkoord op hoofdlijnen wordt input gevraagd aan alle partijen in de raad. De formateur spreekt dan ook met Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA.

Vervolg

Het streven is om medio juni het coalitieakkoord te kunnen presenteren en de wethouderskandidaten ter benoeming voor te dragen aan de raad.


«   »