Home » Diversen » Praktisch verkeersexamen Gorinchem-West

Praktisch verkeersexamen Gorinchem-West

Gepubliceerd op 15 mei 2022 om 11:50

Op donderdagochtend 19 mei fietsen 150 leerlingen van KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank, de Ds. Koelmanschool, de J.P. Waaleschool en Daltonschool De Poorter in felgekleurde hesjes een route van ruim zeven en een halve kilometer door Gorinchem West.

Deze leerlingen nemen deel aan het praktisch verkeersexamen dat de Gemeente Gorinchem samen met SCHOOL op SEEF ieder jaar organiseert.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.

Op 10 punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met zijn tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. In het totaal worden de leerlingen op 40 onderdelen beoordeeld.

Ook een veilige fiets is belangrijk om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Daarom hebben leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek de fietsen voorafgaand aan het examen gecontroleerd. Op een controlekaart werd aangeven of de fiets veilig was. Ouders hebben zo de kans om eventuele gebreken nog te herstellen. Het Gilde Vakcollege Techniek voorzag de goedgekeurde fietsen van een sticker en alle fietsen ook nog van een mooie bel.

Tijdens het examen zullen een aantal leerlingen van Het Gilde zelf ook de route van het examen rijden. Niet om hun fietsvaardigheden te laten zien, maar om de ouders die de hele ochtend op de controleposten zitten te voorzien van wat te drinken.

Komt u de examenkandidaten op 19 mei tegen in het verkeer? Houdt u dan aan de geldende verkeersregels, want dat is de praktijk die de leerlingen normaal ook in het verkeer ervaren. Wat extra oplettendheid voor kinderen in het verkeer is natuurlijk wel altijd welkom.

Het praktisch verkeersexamen past goed in de visie van de gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland “Maak een punt van nul” waarmee gestreefd worden naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Met goede verkeerseducatie worden kinderen immers geholpen om zich te ontwikkelen tot veilige, zo zelfstandig mogelijke verkeersdeelnemers. Door u niet te laten afleiden in het verkeer (bijvoorbeeld door uw mobiele telefoon), u aan de snelheid te houden en niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen aan het verkeer deel te nemen, kunt ook u een bijdrage aan deze visie leveren.


«   »