Home » Diversen » Excursie beschermde diersoorten Gildenwijk

Excursie beschermde diersoorten Gildenwijk

Gepubliceerd op 18 juli 2022 om 11:21

Nest en verblijfplaatsen beschermde diersoorten

In de Gildenwijk wordt onderzoek gedaan naar nest en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Steeds meer wijkbewoners gaan aan de slag met energiebesparing, maar ook met isolatie. Wist u dat het verplicht is om voordat u aan de slag gaat met dak- of spouwmuurisolatie na te gaan of er nest of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig zijn? 

Om woningeigenaren, bedrijven en VvE’s te helpen, wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar nest en verblijfplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in de Gildenwijk.

Onderzocht wordt waar deze zich bevinden. Waar maatregelen genomen moeten worden. En waar mogelijk nieuwe verblijfplaatsen voor beschermde dieren gecreëerd moeten worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) samen met provincie Zuid-Holland.

Inmiddels zijn de verblijfplaatsen van vleermuizen in de Gildenwijk bekend. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht. En er wordt gekeken naar de verblijfplaatsen van huismussen en gierzwaluwen.

Excursie

Woensdagavond 20 juli organiseert de gemeente in samenwerking met adviesbureau van der Helm en stadsecoloog Johan Sterk een excursie beschermde diersoorten in de Gildenwijk.

Wilt u meer weten over beschermde diersoorten in de Gildenwijk? Waarom de dieren beschermd en belangrijk zijn? En wat u kunt doen als deze diersoorten zich onder uw dak bevinden en u uw woning wilt isoleren? Wandel dan woensdag 20 juli mee!

De wandeling begint rond 21.00 uur en eindigt uiterlijk 23.00 uur. U bent vanaf 20.30 uur van harte welkom bij Natuurcentrum Gorinchem in het Gijsbert van Andelpark 1 in Gorinchem. Na een drankje start de rondleiding rond 21.00 uur onder leiding van medewerkers van het adviesbureau en stadsecoloog Johan Sterk. Graag vooraf aanmelden. Stuur naar duurzaam@gorinchem.nl een mail.


«   »