Dit jaar minder nesten van de eikenprocessierups

Gepubliceerd op 12 augustus 2022 om 10:57

De laatste jaren is er veel last geweest van de eikenprocessierups. Maar dit jaar valt het mee met de overlast doordat de buitendienst van de gemeente op effectieve en natuurlijke manier de rupsen bestrijdt.

Nestkastjes en aanpassen begroeiing

De gemeente gebruikt onder andere slimmere en effectievere bestrijdingsmethoden geïnspireerd door de natuur. In de natuur komen allerlei natuurlijke vijanden van de rups voor. Daarom zijn er aan veel bomen nestkastjes opgehangen. Het nestkastje is bedoeld om vogels uit te nodigen om juist daar te nestelen. Koolmezen, pimpelmezen en mussen zijn namelijk dol op eikenprocessierupsen. Daarnaast is ook de begroeiing onder de bomen aantrekkelijker gemaakt voor vogels en insecten.

Controleren 

De buitendienst controleert regelmatig of er nesten van eikenprocessierupsen zijn. Opvallend is dat er inderdaad veel nesten zijn leeggegeten door vogels en over het algemeen waren de nesten dit jaar kleiner dan voorheen.

Toch een nest van de eikenprocessierups? Laat het weten!

Op de kaart Verspreiding eikenprocessierups ziet u op welke plekken nesten zijn gemeld of al bestreden zijn. Ziet u ergens anders toch nog een plek in Gorinchem waar zich een nest van de eikenprocessierups bevindt? Meld dit dan via de Fixi app of via melding over uw buurt


«   »