Veel zorgen over bodemdaling in Groene Hart debat

Gepubliceerd op 6 maart 2023 om 09:06

Gouda – “Het Groene Hart wordt bedreigd door bodemdaling en zeespiegelstijging; als we niets doen moeten we straks verhuizen naar Duitsland of Scandinavië!” Met deze waarschuwing zette klimaatgoeroe prof. Jan Rotmans de toon voor het Groene Hart debat op 3 maart, in de goed gevulde raadzaal van het Huis van de Stad Gouda.

Er is een samenhangend plan nodig voor de komende tien jaar om de problemen van klimaat en energie te lijf te gaan. Het betoog van wethouder Michiel Klijmij van Gouda sloot hier naadloos op aan; het is niet verantwoord om op slappe bodem in de polder te bouwen.

De derde spreker – prof. Peter Boelhouwer – pleitte voor aangepast en landschappelijk bouwen in het Groene Hart, bijvoorbeeld met drijvende waterwoningen.

Boer Burger Beweging

Na deze inleidingen kregen de lijsttrekkers het woord, waaronder twee Gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland. Ook de Boer Burger Beweging deed mee aan het debat. Vrijwel alle sprekers waren het over een punt eens: de provincies moeten beter samenwerken en een lange termijn plan maken voor het behoud van het Groene Hart.

Om het groen te sparen moet er zoveel mogelijk binnenstedelijk worden gebouwd, en verder moet er in de landbouw meer aandacht zijn voor natte teelt, natuurbouw en recreatie. 

Het debat was georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, die hiermee aandacht vroeg voor de petitie gen aantasting van het Groene Hart. Deze kan worden getekend op
milieufederatie.nl/petitie.

Theo Vogelzand stelt vragen aan het forum

de raadzaal van het Huis van de Stad Gouda was goed gevuld


«   »