CDA stelt schriftelijke vragen over klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 29 augustus 2022 om 13:20

CDAStelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 50 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van Gorinchem.

Aanleiding
De gemeente Rheden heeft in haar verordening vastgesteld dat huiseigenaren verplicht zijn om regenwater op eigen terrein op te vangen, met als doel het stimuleren van klimaatadaptatie1. 

Daarnaast is het vanaf 2023 in Vlaanderen verplicht om bij nieuwbouw en renovatie een regenwaterput te installeren. In Nederland geldt geen landelijke verplichting, maar het CDA Gorinchem gelooft in een gedeelde verantwoordelijkheid om wateroverlast en droogte te vermijden. Daarom vragen wij ons af op welke wijze onze gemeente probeert om bij nieuwe en bestaande woningen de opvang van regenwater op eigen terrein te stimuleren en/of te reguleren en het verharden van percelen zoveel mogelijk te verminderen.

Vragen

  1. Welke ontwikkelingen (in de zin van regels, bewustwordingscampagnes,
    stimuleringsmaatregelen) zijn er op dit moment van toepassing binnen onze gemeente?
  2. Worden hierover afspraken gemaakt bij nieuwbouwprojecten en verbouwingen en zoja, wat voor afspraken?
  3. Op welke manier wordt getoetst of gehandhaafd of de betreffende maatregelen zin hebben en worden opgevolgd?

Het college heeft nog niet gereageerd op de schriftelijke vragen.


«   »