Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Gorinchem wordt verlengd met vijf jaar

Gepubliceerd op 2 september 2022 om 09:07

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Gorinchem wordt vanaf 1 januari 2023 verlengd met vijf jaar. In een draagvlakmeting werden de ondernemers en vastgoedeigenaren van de binnenstad gevraagd of er voldoende draagvlak bestaat voor het verlengen van deze  samenwerking. Het college van burgemeester en wethouders kon met een positieve uitslag van de draagvlakmeting de BIZ binnenstad voor de komende vijf jaar vaststellen. Wethouder Attie Mager feliciteerde de stichting BIZ Hartje Gorkum dezelfde middag met de positieve uitslag en de verlenging van de samenwerking.

Samenwerking versterken en ondernemerschap vergroten

De eerste periode van vijf jaar Bedrijven Investeringszone binnenstad Gorinchem loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente heeft de zeggenschap over de openbare ruimte. Maar ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen ook aanvullend investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied. Dat wordt geregeld in een Bedrijven Investeringszone. In 2018 werd deze voor het eerst opgericht voor de Gorcumse binnenstad.

Draagvlakmeting

Na vijf jaar moesten de ondernemers en vastgoedeigenaren van het BIZ gebied stemmen of ze de BIZ wilden verlengen. Daarvoor werd een draagvlakmeting georganiseerd. Verlengen van de BIZ binnenstad betekent dat de ondernemers voor de komende vijf jaar zich samen willen inzetten op de thema’s die voor de komende vijf jaar gezamenlijk benoemd zijn. Het gaat hierbij om het investeren in het on- en offline promoten en opbouwen van Warenhuis Gorinchem, het stimuleren van straatinitiatieven, het continueren en vernieuwen van sfeerverlichting, compensatie bieden voor leegstand, de onderlinge samenwerking versterken en het ondernemerschap vergroten.

Ruime meerderheid

Een ruime meerderheid van de stemmers stemden vóór verlenging van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad. De komende vijf jaar kunnen ondernemers en gemeente samen verder investeren in een aantrekkelijke, vitale en levendige binnenstad. Meer informatie over BIZ Gorinchem vindt u op www.biz-hartjegorkum.nl


«   »