Motie Democraten Gorinchem en CDA nog niet aangenomen

Gepubliceerd op 11 september 2022 om 12:22

Help de verenigingen de winter door!

Donderdag dienden Democraten Gorinchem en het CDA een motie in bij de gemeenteraad om de sportverenigingen in Gorinchem te compenseren voor gestegen energieprijzen. De sterk gestegen energieprijzen brengen ook de verenigingen in kritieke situaties. De energieprijzen gaan op het moment drie maal over de kop.

Gevolgen voor voor sportverenigingen:

● verenigingen en stichtingen de kosten vaak moeten
doorberekenen aan hun leden en/of onderhuurders;
● het onwenselijk is voor onze inwoners dat naast alle stijgende
kosten, ook contributies of kantineprijzen flink omhoog gaan;
● dit ertoe kan leiden dat kinderen en/of volwassen dienen te
besluiten hun lidmaatschap op te zeggen;
● sportverenigingen vaak willen verduurzamen, maar dat lokale
regelgeving daarvoor soms in de weg zit;
● buitensportverenigingen gelukkig al deels geholpen worden
door de versnelde aanleg van de LED-verlichting.en dat kinderen en/of volwassen dienen te besluiten hun lidmaatschap op te zeggen;
● sportverenigingen vaak willen verduurzamen, maar dat lokale
regelgeving daarvoor soms in de weg zit;
● buitensportverenigingen gelukkig al deels geholpen worden
door de versnelde aanleg van de LED-verlichting.

Oproep college

● zo snel mogelijk een ook inventarisatie te doen bij verenigingen over de impact van onder andere stijgende energieprijzen;
● elke extreme verhoging van onder andere de contributie proberen te voorkomen door een eenmalige compensatie voor de verenigingen;
● om blokkades bij verduurzaming in onder andere de lokale
regelgeving zo snel mogelijk weg te halen;
● de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de begroting 2023 over
te informeren en/of met een voorstel te komen.

De gewenste handreiking dat de wethouder de uitkomsten van Prinsjesdag mocht afwachten en meenemen werd niet aangepakt. PvdA en D66 steunden de motie wel. De coalitie niet. 

In de raad van 29 september wordt de motie opnieuw ingediend.

Bron: Democraten Gorinchem en CDA


«   »