Gefaseerde invoering nieuw afval- en grondstoffenbeleid

Gepubliceerd op 13 oktober 2022 om 10:37

De gemeenteraden van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben vorig jaar het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid ”Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025” vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeenten de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. 

Waardlanden is daarna aan de slag gegaan met de voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van alle veranderingen van dit nieuwe beleid in één keer vanaf 1 januari 2023. In juli heeft het bestuur aan Waardlanden gevraagd de gevolgen van leveringsproblemen en krapte op de arbeidsmarkt voor de planning in beeld te brengen. Op 11 oktober is de nieuwe planning vastgesteld. De belangrijkste aanpassing is dat Waardlanden de veranderingen samen met de gemeenten gefaseerd doorvoert in 2023. Zo kunnen inwoners stap voor stap wennen.

(meer tekst onder de foto)

foto: Waardlanden

Hans van der Brule, directeur Waardlanden: ’Op 1 januari 2022 lagen we met de planning nog op schema. Door allerlei leveringsproblemen van bijvoorbeeld de verzamelcontainers voor restafval en gft hebben we de nodige tijd verloren. Ook blijkt het bijzonder lastig om personeel te vinden waardoor het personeelstekort steeds nijpender wordt. Begin juli 2022 heeft het bestuur van Waardlanden gevraagd om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken. Uitgangspunt blijft dat de invoering van het nieuwe beleid zorgvuldig gebeurt, zodat de afvalinzameling niet onder druk komt te staan. We voeren nu de
veranderingen gefaseerd in en niet allemaal tegelijk. Met op 1 januari 2024 de laatste stap: de invoering van de nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Zo kunnen inwoners stap voor stap wennen aan een situatie waarin zorgvuldig afval scheiden de moeite loont.’

Veranderingen in stappen

Waardlanden voert samen met de gemeenten de veranderingen in stappen door. Zo heeft ieder huishouden voor de zomer van 2023 een eigen milieupas. Met de milieupas kunnen inwoners de verzamelcontainers voor restafval en gft openen. Een belangrijke verandering waarmee ook afvaltoerisme
wordt tegengegaan. Ook krijgen zij met de pas toegang tot de milieustraten. Nadat alle technische apparatuur uitvoerig is getest, gaan de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden per 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier berekenen. Inwoners krijgen dan invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Dit variabele deel heet het recycletarief. Inwoners betalen dan voor iedere keer dat zij de container voor restafval laten legen of een zak in de verzamelcontainer voor restafval gooien. Scheiden zij hun
grondstoffen goed en hebben zij weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer iemand slechter scheidt en veel restafval heeft. De gemeenten houden hierbij rekening met mensen met onbedoeld veel afval, zoals medisch afval of zwerfafvalrapers of mensen met bijvoorbeeld onvoldoende inkomen.
De nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt hierover een besluit na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.


Meer informatie

Wat er verandert, hangt af van waar je woont. Kijk voor meer informatie en vind antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Waardlanden onder het kopje "Samen afvalvrij".


«   »