Oefening sluiting coupure Dalempoort in Gorinchem

Gepubliceerd op 13 oktober 2022 om 11:51

Op woensdag 26 oktober oefenen Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem de sluiting van de coupure Dalempoort. Dit is een doorgang die bij extreem hoogwater op de Merwede dicht kan. De Dalempoort is onderdeel van de vestigingswallen in de rivierdijk, de Merwededijk en Nieuwe Hollandse Waterlinie, die de stad vandaag de dag nog steeds beschermt bij hoogwater. Het wandelpad door de Dalempoort is deze dag tijdelijk afgesloten.

De gemeente oefent de sluiting eens in de vijf jaar. Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de materialen in orde zijn en hoe de samenwerking verloopt met de gemeente. Bij de oefening sluiten schotbalken de coupure af. De laatste keer dat de Dalempoort in verband met een storm werd gesloten, was in 2012. Toen kwam het water net tot aan de deuren. De coupure sluit bij een waterstand op de Merwede van 3.38m +NAP bij Vuren.

(meer tekst onder foto)

foto: Cees van der Wal

In de wintermaanden liggen er standaard enkele balken om te voorkomen dat bij hoogwater de rivier de stad in stroomt. Voor voetgangers is er dan een trapconstructie om over de balken heen te lopen.

Dalempoort in evenement ‘We Sluiten de Linies’

Op zaterdagavond 22 oktober is de Dalempoort onderdeel van het gratis evenement ‘We Sluiten de Linies’. Tussen 19.00 en 22.00 uur staat een deel van de vesting Gorinchem in de schuinwerpers en vertellen gidsen en verhalenvertellers over de Hollandse Waterlinies. Er is muziek en een hapje en drankje. Waterschap Rivierenland sluit de deuren van de Dalempoort en vertelt over deze coupure. Het programma vind u op www.wesluitendelinies.nl.


«   »