Gemeente Gorinchem start pilot met vrijwillige vuurwerkvrije zone

Gepubliceerd op 15 oktober 2022 om 11:07

Voor de jaarwisseling van 2022/2023 hebben inwoners van gemeente Gorinchem de mogelijkheid een vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te vragen. Dit zijn gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken op Oudejaarsdag 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 2.00 uur. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen bij het niet vuurwerkvrij houden van de zone. Inwoners van Gorinchem die hun straat of buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen bij de gemeente tot 1 november 2022 digitaal een aanvraag indienen.

Verzoek om geen vuurwerk af te steken

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is geen verplichte vuurwerkvrije zone. Daarom kan en wordt er niet gehandhaafd. Het is een verzoek om geen vuurwerk af te steken. Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone wordt met posters en borden aangegeven. Deze borden en posters worden door de gemeente beschikbaar gesteld.

Indienen aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag moet vooraf rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden. Zo moet het vuurwerkvrije gebied een straat, deel van de straat, pleintje of buurt zijn. Moet het gebied minimaal 125 meter x 125 meter zijn. En dient de aanvrager zijn of haar straat- en buurtgenoten actief te vragen of zij akkoord gaan met een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun straat of buurt. De gemeente ontvangt hiervan graag een bewijs in de vorm van een handtekeningenlijst. 

Op www.gorinchem.nl/vuurwerk staat meer informatie over het aanvragen en alle voorwaarden. Er worden maximaal 2 vrijwillige vuurwerkvrije zones toegekend in 2 verschillende wijken.

Vuurwerkvrije zones

In Gorinchem zijn een aantal vuurwerkvrije zones waar afsteken van vuurwerk verboden is. Vanaf 31 december 2022 18.00 uur tot 1 januari 2023 2.00 uur mag geen vuurwerk worden afgestoken in de nabijheid van het ziekenhuis, Gastenhuis, Van Andelpark, Natuurcentrum en het Dierenpension. Verschil met de vrijwillige vuurwerkvrije zones is dat in vuurwerkvrije zones gehandhaafd wordt.

Meld vuurwerkoverlast

Overlast van vuurwerk kan gemeld worden bij de gemeente via Fixi. Opslag van of handel in illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900 8844 of meld het via de website van Meld Misdaad Anoniem. Anoniem melden kan ook via 0800 7000.


«   »