Opvang vluchtelingen langer in voormalig belastingkantoor

Gepubliceerd op 27 oktober 2022 om 08:58

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek ontvangen van het COA om de opvanglocatie in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat langer open te houden. Het college stelt de gemeenteraad voor om de opvanglocatie voor maximaal twee jaar te verlengen.

Meer regie zonder aanwijzing

De nood voor opvang van vluchtelingen in ons land blijft hoog. Het Rijk heeft gemeenten nadrukkelijk gevraagd bestaande opvanglocaties niet te sluiten. Vanaf begin 2023 heeft het Rijk met een nieuwe spoedwet de mogelijkheid gemeenten te verplichten vluchtelingen op te vangen. In dat geval heeft de gemeente geen regie meer in handen over wat er gebeurt met een locatie.

Verantwoordelijkheid nemen met aandacht voor de buurt

Met dit voorstel wil het college de regie houden maar ook verantwoordelijkheid nemen in de opvangcrisis. Voor de 300 bewoners in het voormalig belastingkantoor is nu geen alternatieve plek. Stoppen betekent dat deze mensen weer terug moeten naar Ter Apel. Daar moeten ze opnieuw wachten op een plek elders in het land.

Er worden concrete afspraken gemaakt die bijdragen aan aandacht voor de buurtbewoners. Het gebouw wordt fysiek aangepast om geluids- en lichthinder te beperken ook wordt een overeenkomst gesloten met het COA dat het gebouw uiterlijk 28 december 2024 verkocht is aan de gemeente.

(meer tekst onder foto)

foto: GP-buro

Verkoop van het pand en alternatieve locatie zo snel als mogelijk

In samenwerking met het COA wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor opvang van vluchtelingen. Daar is het afgelopen jaar ook aan gewerkt maar heeft nog niet tot een duurzame oplossing geleid. Zodra het COA een andere locatie gerealiseerd heeft, verkoopt het COA het voormalig belastingkantoor aan de gemeente Gorinchem. Hierbij geldt als uiterste datum 28 december 2024. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd.

Besluit in de gemeenteraad

Op 3 november spreekt de gemeenteraad over het voorstel en 24 november neemt ze een besluit. Bewoners worden vandaag geïnformeerd met een brief. Reacties van bewoners worden gebundeld aangeboden aan de gemeenteraad. Als er behoefte bestaat wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd.  

Brief aan de bewoners


«   »