Begroting 2023 vastgesteld door gemeenteraad

Gepubliceerd op 13 november 2022 om 11:46

Donderdag 10 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting 2023 eensgezind vastgesteld. En dat is uniek omdat het heel wat jaren geleden is dat dit gebeurde.

Mooi debat

De begrotingsraad startte donderdagmiddag om 15.00 uur met de bespreking van de tussenrapportage (Turap). Daarna sprak de raad over de begroting die door het college op 13 oktober 2022 werd aangeboden aan de gemeenteraad. Er volgde een mooi debat en een goed gesprek met de raad. De raadsleden dienden de nodige moties en een paar amendementen in. Veel moties hadden betrekking op sociale vraagstukken zoals voor mensen die het moeilijk hebben in deze lastige tijd. Er werd aandacht gevraagd voor deelname van kinderen aan sport- en culturele activiteiten. Ook vroeg de raad aandacht voor ondernemers en voor duurzaamheid en leefomgeving. 

Meer informatie

Wilt u weten over de begroting 2023 van gemeente Gorinchem, kijk dan op de pagina Begroting 

Begroting in één oogopslag


«   »