Oevervanging Merwedekanaal

Gepubliceerd op 11 maart 2023 om 11:01

Bron: Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers. Zo zorgen zij voor vlotte en veilige scheepvaart. Tussen Vianen en Gorinchem zijn de oevers op sommige plekken in slechte staat, langs beide kanten van het Merwedekanaal. Daarom vervangen de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht samen de oeverconstructies op verschillende locaties langs het Merwedekanaal. 

Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen zij wateroverlast bij omwonenden en zorgen ze ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt. Via deze website wordt u op de hoogte over de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de oevers bestaan uit het vernieuwen van de damwanden. De aannemer begint op iedere locatie met voorbereidende werkzaamheden. Onder andere het meten van de draagkracht van de grond (sonderingen), het bepalen van de locatie van kabels en leidingen en het uitvoeren van diverse andere metingen.

Locatie 10

Hiermee wordt bedoel; Gorinchem, Kortebrug, westzijde. Zowel het weg- als het waterverkeer heeft geen hinder van het werk. Per brief zijn de inwoners in de omgeving erop gewezen, dat er enige geluidshinder kan zijn bij het aanbrengen van de damwanden.

foto: GP-buro - stand van zaken op 11 maart 2023


«   »