Onthulling corona gedenkteken

Gepubliceerd op 2 maart 2023 om 10:06

De coronaperiode heeft veel leed gebracht bij inwoners van onze gemeente Gorinchem. Het leed kan zeker niet worden weggenomen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er een centrale plek is, om te gedenken. Dit was de gedachte achter de motie die CU-SGP heeft ingediend en waar met veel inzet gehoor aan is gegeven.

Een aantal ideeën is ingediend, wat heeft geleid tot de keuze voor het huidige gedenkteken, dat door burgemeester Reinie Melissant wordt onthuld. Namens Rivas Zorggroep zullen Mariëlle Bartholomeus (Raad van Bestuur) en Brigitte Jacobs (directeur Langdurige Zorg) aanwezig zijn.

Locatieleider van Woonzorgcentrum de Bannehof, Jannie van Gemeren,  heet iedereen van harte welkom.

Initiatieven uit de gemeenschap

Een aantal inwoners heeft een initiatief ingediend hoe dit gedenkteken eruit zou moeten zien. Deze initiatieven zijn besproken en beoordeeld.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op een gedenkteken, bestaande uit een boom. Deze wordt geplant in de tuin van Woonzorgcentrum de Bannehof, in samenwerking met Rivas Zorggroep. Het Woonzorgcentrum heeft veel leed gekend de afgelopen jaren, waardoor juist die locatie zo geschikt is om een gedenkteken te plaatsen. Bij de boom wordt een bankje geplaatst, waar men in alle rust kan zitten en zijn gedachten kan laten gaan. Stadsdichter Martin Rens heeft voor de gelegenheid een tekst voor de plaquette geschreven.

Voor alle inwoners

Benadrukt wordt dat de gedenkplek toegankelijk is voor alle inwoners van onze gemeente. De coronaperiode heeft immers een enorme impact op heel de stad gehad. Door het plaatsen van dit gedenkteken bij de Bannehof is er nu een centraal punt, waar stil kan worden gestaan bij deze moeilijke tijd.


«   »