Dalemsedijk naar binnenstad Gorinchem dicht vanaf 27 maart tot eind 2023

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 09:20

foto: GP-buro

Maandag is de Graaf Reinaldalliantie begonnen met de dijkversterking van de Dalemsedijk (zie afbeelding 1). De Dalemsedijk is daarom vanaf maandag 27 maart tot eind 2023 afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor verkeer van en naar de binnenstad van Gorinchem. 

De afsluiting op de dijk is om (bestemmings)verkeer en bouwverkeer gescheiden te houden. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid.

(zie voorbeeldfilmpje i.v.m. veiligheid onder aan de pagina)

(meer tekst onder tekening)

tekening: Graaf Reinaldalliantie

Wat gaat er precies gebeuren?  

Vanaf maandag 27 maart is de dijk afgesloten en start het archeologisch onderzoek en het verwijderen van de steenbekleding. De dijk wordt ook buitendijks versterkt met grond. Vanaf ongeveer halverwege juni start het plaatsen van de damwand. Om de damwand te kunnen plaatsen, wordt eerst een sleuf gegraven. Daarna wordt de damwand geplaatst door middel trillen of drukken en eventueel heien, afhankelijk van de gesteldheid van de grond.  

Ten slotte wordt een deel van de vesting, de Ravelijn, weer terug in de oorspronkelijke staat gebracht en wordt er een nieuwe weg aangelegd op de dijk.

Omleidingsroute

De dijk is afgesloten voor alle verkeer. Dit is om uw veiligheid en die van de medewerkers te waarborgen en tijdens het aanbrengen van de damwand is de weg volledig geblokkeerd. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fietsers en autoverkeer worden omgeleid via Galacis-Flank-Spijksedijk-Vijfde Uitgang. Voetgangers kunnen over het voetpad door de Woelse Waard naar de Dalempoort lopen.

Hoe ziet de planning eruit?

Volgens de huidige planning zijn de damwandwerkzaamheden aan het einde van 2023 klaar. Vervolgens ronden ze in 2024 de grond- en wegwerkzaamheden af. Deze planning is de verwachting, maar kan nog veranderen. Onder andere slecht weer of een harde ondergrond kan de uitvoering vertragen. De planning is daarom altijd onder voorbehoud. De Dalemsedijk blijft naar verwachting heel 2023 afgesloten.

Hebt u vragen over de werkzaamheden? 

Neem dan contact op met Maura Niessen, via 06 57 99 69 73 of via mail@gralliantie.nl   

Bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag contact opnemen via de alliantietelefoon: 06 22 88 08 09. 

Voor het melden van een schade kunt u mailen naar schade@gralliantie.nl

Voor algemene informatie over de dijkversterking kunt u terecht op de website: www.gralliantie.nl.

video: waterschap Rivierenland


«   »