Rivas past capaciteitsmanagement toe in de wijk

Gepubliceerd op 31 maart 2023 om 11:42

Het tekort aan zorgverleners in de wijkverpleging is groot. De vraag naar zorg bij mensen thuis stijgt. Het is daarom belangrijker dan ooit om de beschikbare krachten optimaal in te zetten. Na een succesvolle pilot gaat Rivas wijkverpleging capaciteitsmanagement toepassen om zorgvraag en personeelsaanbod nóg beter op elkaar af te stemmen.

Bij capaciteitsmanagement kijk en plan je acht weken vooruit. Je bekijkt hoeveel zorg je gaat verlenen en of er bijzonderheden zijn op het gebied van personeelsinzet, naast het reguliere verzuim. Bertwin Bonenberg is expert op het gebied van capaciteitsmanagement in de zorg en werd al door verschillende ziekenhuizen ingeschakeld hiervoor. Hij houdt zich sinds medio 2022 binnen Rivas bezig met dit onderwerp. Hij startte met de invoering van capaciteitsmanagement in het Beatrixziekenhuis en voerde eind vorig jaar samen met de collega’s van de wijkverpleging in Alblasserdam een pilot uit.

Vooruitkijken is de sleutel

‘Voor de wijkverpleging brachten we eerst de zorgvraag en personeelsinzet over 2022 in kaart’, aldus Bertwin. ‘Daaruit bleek dat de vraag naar zorg eigenlijk gedurende het hele jaar stabiel is en dat de wisselende beschikbaarheid van personeel de uitdagende variabele factor vormt.’ Wijkverpleegkundige Claudia van den Berg-van Manen: ‘Dit was verrassend. Bij ons leefde het idee dat het juist de zorgvraag was die ervoor zorgde dat er regelmatig diensten op het laatste moment ingevuld moeten worden.’  

Rust in de planning

‘Wanneer je acht weken vooruit kijkt’, vervolgt Bertwin, ‘kun je rekening houden met vakanties, maar bijvoorbeeld ook met planbare operaties van medewerkers met een bepaalde herstelperiode. Doordat je verder vooruit kijkt, kan je de gaten in de roosters eerder bespreekbaar maken.’ Claudia vult aan: ‘En dat is ontzettend fijn. Want als je twee maanden van tevoren weet dat je een extra route moet doen of een dienst ruilt met een collega, is dat natuurlijk veel prettiger dan dat je een avond van tevoren wordt gebeld omdat de ochtendroute niet ingevuld kan worden.’

Meer werkplezier, minder verzuim

Met deze inzichten werd een pilot in de wijkteams in Alblasserdam gestart. ‘Die pilot leverde eigenlijk alleen maar positieve inzichten en reacties op. Weten waar je aan toe bent en minder ‘last-minute’ verzoeken om extra te werken, zorgen ervoor dat je met meer plezier naar je werk gaat. We zagen zelfs een daling in het verzuim in de testperiode. Dat is natuurlijk helemaal een prachtige bijvangst’, vertelt Bertwin. ‘Het invoeren van capaciteitsmanagement geeft een enorme rust. Niet alleen bij de planner, maar ook bij alle zorgverleners. En natuurlijk is er nog weleens een noodgeval, maar we worden niet meer geleefd door de waan van de dag’, besluit Claudia enthousiast.

Medio 2023 is capaciteitsmanagement uitgerold bij alle wijkverplegingsteams van Rivas. Bertwin zet inmiddels ook zijn tanden in de volgende Rivas-onderdelen: de langdurige zorg en het expertisecentrum. 

Video geeft weer hoe Rivas Wijkverpleging omgaat met de uitdagingen die op de zorg bij mensen thuis afkomt