Gemeenteraad doet aanbeveling voor herbenoeming burgemeester Reinie Melissant

Gepubliceerd op 14 april 2023 om 11:29

Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten burgemeester Reinie Melissant aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester voor de komende zes jaar. Dit wordt kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, daarna gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierna besluit de koning over de herbenoeming. Dit gebeurt voor 27 augustus 2023.

Veel waardering

Burgemeester Melissant werd op 23 augustus 2017 benoemd als burgemeester van Gorinchem. Een termijn voor een burgemeester omvat 6 jaar. De gemeenteraad heeft de taak om een aanbeveling tot herbenoeming op te stellen. Daarvoor is een vertrouwenscommissie gekozen uit leden van de raad. Deze bestond uit mevrouw Pellikaan (voorzitter), de heer De Pagter, de heer Van Veen en mevrouw Van Oversteeg. Laura Pellikaan, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Er is veel waardering voor de manier waarop onze burgemeester het ambt vervult; dapper en gedreven. Zij is in al haar rollen die een burgemeester heeft betrokken, verbindend, benaderbaar en altijd oprecht geïnteresseerd. Wij feliciteren de burgemeester van harte met haar voordracht van herbenoeming en kijken uit naar de blijvende samenwerking.”

Stemmen tijdens besloten vergadering

Het stemmen gebeurde in de raadzaal tijdens een besloten vergadering. Na het besloten deel werd de vergadering openbaar. De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakte de uitslag over de aanbeveling tot herbenoeming bekend. Namens de gemeenteraad richtte mevrouw Paulien de Groot een woord tot de burgemeester.

Vervolg proces

Nadat de aanbeveling voor herbenoeming bij de commissaris van de koning en de minister is geweest keurt de koning de voordracht tot herbenoeming goed door een handtekening te zetten op het koninklijk besluit. De laatste stap is het afleggen van de eed of belofte door burgemeester Reinie Melissant. Deze wordt afgenomen door de commissaris van de Koning in het provinciehuis in Den Haag. Daarna is de herbenoeming definitief. 

Sociale Media

Enthousiaste reacties op de verschillende sociale media. Ondermeer van haar collega Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden. Op twitter is zijn reactie: "Wat mooi voor de burgemeester én voor Gorinchem!"

Ook de Gorkumse wethouder Mark de Boer reageert: "Feest in de gemeenteraad van Gorinchem! Vanavond is in een speciale vergadering besloten om onze burgemeester Reinie Melissant voor te dragen voor een herbenoeming 2e termijn."

Reinie zelf is ook blij en dankbaar dat zij burgemeester van Gorinchem blijft. "Dankbaar en blij ben ik dat de gemeenteraad van Gorinchem mij heeft voorgedragen voor herbenoeming. De warme woorden tijdens de raadsvergadering ontroerden mij. Graag zet ik mij ook de komende periode weer in voor stad en regio."

Fotografie: Studio Ziezo


«   »