Praktisch verkeersexamen Gorinchem-West

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 13:17

Op donderdagochtend 11 mei fietsen ruim 200 leerlingen van OBS Anne Frank, KBS Mariëngaarde, de Ds. Koelmanschool, de J.P. Waaleschool, Daltonschool De Poorter en SBO Beatrix de Burcht, in felgekleurde hesjes een route van ruim zeven en een halve kilometer door Gorinchem West. 's Middags fietsen de leerlingen van ISK De Toekomst de route. Ze nemen allemaal deel aan het praktisch verkeersexamen dat de Gemeente Gorinchem samen met SCHOOL op SEEF ieder jaar organiseert.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.

Op donderdagmiddag zullen bijna 300 leerlingen van ISK De Toekomst ook aan het praktisch verkeersexamen deelnemen. Deze leerlingen zijn nog niet zo lang in Nederland en voor niet alle leerlingen is fietsen zo vanzelfsprekend als voor kinderen die in Nederland zijn opgegroeid. Ook de verkeersregels zijn nog niet altijd bekend. Voorafgaand aan het verkeersexamen hebben de leerlingen daarom eerst een speciale les over verkeersregels en verkeersgedrag gehad en een les waarin het fietsen werd geoefend.

Op 10 punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met zijn tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. In het totaal worden de leerlingen op 40 onderdelen beoordeeld.

Gilde Vakcollege Techniek werkt mee aan veilig fietsen

Ook een veilige fiets is belangrijk om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Daarom hebben leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek de fietsen voorafgaand aan het examen gecontroleerd. Op een controlekaart werd aangeven of de fiets veilig was. Ouders hebben zo de kans om eventuele gebreken nog te herstellen. Het Gilde Vakcollege Techniek voorzag alle fietsen ook van een mooie bel. Tijdens het examen zullen een aantal leerlingen van Het Gilde zelf ook de route van het examen rijden. Niet om hun fietsvaardigheden te laten zien, maar om de ouders die de hele ochtend op de controleposten zitten te voorzien van wat te drinken.

Maak een punt van 0

Het praktisch verkeersexamen past goed in de visie van de gemeente Gorinchem “Maak een punt van nul”, waarmee gestreefd worden naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Met goede verkeerseducatie worden kinderen geholpen om zich te ontwikkelen tot veilige, zo zelfstandig mogelijke verkeersdeelnemers.

Komt u de examenkandidaten op 11 mei tegen in het verkeer?

Houdt u dan aan de geldende verkeersregels, want dat is de praktijk die de leerlingen normaal ook in het verkeer ervaren. Wat extra oplettendheid voor kinderen in het verkeer is natuurlijk wel altijd welkom.


«   »