Voornemen subsidieverlening stichting Boukie

Gepubliceerd op 9 juni 2022 om 10:47

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij het voornemen heeft om aan Stichting Boukie, onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting, een tweejarige subsidie te verlenen van € 175.000 voor 2022 en € 165.000 voor 2023.

Stichting Boukie heeft het afgelopen jaar in toenemende mate met Centraalpunt (Grote Haarsekade 120) betrokkenheid en draagvlak in de wijk en bij jongeren en partijen uit de stad weten te realiseren. Met deze subsidie wordt Stichting Boukie in staat gesteld om dit verder uit te bouwen.

Doel van de subsidie

  1. Het uitvoeren en doorontwikkelen van de ontmoetingsfunctie in de multifunctionele ontmoetingsplek aan de Grote Haarsekade 120.
  2. Het realiseren van betrokkenheid van de inwoners van de Haarwijk bij deze multifunctionele ontmoetingsplek.
  3. Het faciliteren van een talentontwikkelingsplek aan de Grote Haarsekade 120.
  4. Het uitbreiden van betrokkenheid van jongeren uit Gorinchem voor deze talentontwikkelingsplek.
  5. Het samen met jongeren en lokale partijen ontwikkelen en uitvoeren van een stadsbrede programmering op het gebied van talentontwikkeling voor jongeren op het gebied van cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding.

  Belanghebbenden

  Belanghebbenden kunnen tot 21 juni 2022 hun zienswijze indienen op het voornemen tot subsidieverlening aan Stichting Boukie. Wanneer u uw zienswijze per e-mail wilt indienen, kunt u deze richten aan de projectondersteuner Sociaal Cultureel Werk, Maikel Nijst of u kunt een brief sturen naar Gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.


  «   »