Open middagen archeologiedepot

Gepubliceerd op 13 juni 2022 om 11:16

Grijp je kans : breng een bezoek aan het gemeentelijk archeologiedepot van Gorinchem ! Normaal gesproken kun je het depot en de werkruimte alleen op afspraak bezoeken. Maar tijdens de Nationale Archeologiedagen van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De toegang is gratis.

Van de prehistorie tot de 20ste eeuw

In het archeologiedepot beheert de gemeente Gorinchem vondsten die tijdens archeologisch onderzoek zijn aangetroffen. Het depot bevat een grote collectie. Variërend van prehistorische vuurstenen werktuigjes, gevonden op de Dalemdonk, tot een reusachtige zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog, ooit opgevist uit de Merwede. Ook alle documentatie van opgravingen, zoals tekeningen en fotomateriaal, bewaart de gemeente in het depot. (Meer tekst onder foto)

Opgraving achter het vroegere café ‘t Huys van Breughel

Tijdens de Nationale Archeologiedagen zijn vondsten te zien afkomstig van de opgraving aan de Knipsteeg die in 2019 werd uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek kwamen een deel van de 14de-eeuwse gracht van het Hof van Arkel, een leerlooierij uit de 16de eeuw en de resten van een 18de-eeuwse kolfbaan tevoorschijn. (Meer tekst onder foto)

Gorcumse pijpen

Ook besteden we aandacht aan de fabricage van tabakspijpen in de 17de en 18de eeuw. In deze periode waren in Gorinchem vele pijpenmakerijen actief. De bedrijfjes waren vooral gevestigd aan de Kortendijk, in de Dalemstraat en rond de Kalkhaven. Gorinchem kreeg in 1656 als eerste stad in Holland een eigen beroepsvereniging (gilde) voor pijpenmakers.

Programma

 

  • Kinderen (8−12 jaar) kunnen op vrijdag‑, zaterdag- en zondagmiddag naar vondsten speuren met een metaaldetector of opdrachten uitvoeren tijdens een speurroute. Voor de beste speurders valt daarmee een heus diploma te behalen !
  • Op zaterdagmiddag is Jan van Oostveen aanwezig. Van Oostveen schreef als archeologisch materiaalspecialist vele publicaties over kleipijpen en allerlei soorten (laken)loodjes die regelmatig bij opgravingen worden gevonden.
  • Op zaterdag- en zondagmiddag kun je tijdens het vondstenspreekuur je eigen vondsten laten beoordelen door depotbeheerder Martin Veen.

 

Adres

Het adres is Arkelsedijk 24 in Gorinchem. Het depot zit in het gebouw van de brandweerkazerne. De ingang is aan de zijde van de Arkelsedijk.