Vastgoedsector in Gorinchem aangespoord om te melden

Gepubliceerd op 15 juni 2022 om 11:44

Anonieme tips nodig in aanpak misstanden

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met een aantal gemeenten in de regio waaronder gemeente Gorinchem en organisaties in de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. De campagne moet het bewustzijn van medewerkers met connecties of werkzaam in de vastgoedbranche vergroten. M. biedt vervolgens een veilige meldplek wanneer medewerkers misstanden in de vastgoedbranche signaleren.

Veiligheidsrisico’s

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Gorinchem kunnen panden worden ingezet voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen.

Impact op stad en branche

Burgemeester Melissant benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: “Malafide praktijken in de vastgoedbranche leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in de directe omgeving en voor de branche zelf. Het is daarom belangrijk dat medewerkers die connecties hebben met of werken in de vastgoedbranche signalen van ondermijnende activiteiten vroegtijdig herkennen. En weten wat ze met die signalen moeten doen. Met de campagne zetten we in op het vergroten van bewustzijn bij medewerkers. Via Meld Misdaad Anoniem kunnen signalen van malafide praktijken op een veilige manier gemeld worden. Zo werken we met elkaar aan een Gorinchem waar het veilig wonen, werken en ondernemen is.” 

M. biedt uitkomst

Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. M. biedt dan uitkomst.

Online campagne en e-learning

Tijdens de campagne werken gemeente Gorinchem en Meld Misdaad Anoniem actief samen met de sector door informatie te geven over hoe signalen van criminele activiteiten te herkennen zijn en wat met deze signalen het beste gedaan kan worden. Via een online campagne, presentaties en een e-learning module worden medewerkers bewust gemaakt waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

Ondermijningsbus

Vastgoedcriminaliteit is een van de vormen van ondermijning. Donderdag 30 juni rijdt een ondermijningsbus door diverse wijken in Gorinchem. Met de ondermijningsbus wordt op een interactieve manier voorlichting gegeven over ondermijnende criminaliteit. (Meer tekst onder foto)

De Ondermijningsbus die donderdag 30 juni diverse wijken in Gorinchem aandoet

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch via 0800 7000 en online via meldmisdaadanoniem.nl. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, FIU, RIEC, CCV en dertig gemeenten. Meer informatie over vastgoedcriminaliteit is te vinden op de website van gemeente Gorinchem.

Meer informatie over de campagne is te vinden op: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/vastgoed