Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP verwachten op donderdag 7 juli het coalitieakkoord te presenteren

Gepubliceerd op 17 juni 2022 om 09:42

Na het afronden van de informatieperiode, zijn Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP met formateur Piet Sleeking aan de slag gegaan met het formatieproces. Inmiddels ligt er een conceptakkoord op hoofdlijnen. Dit wordt op 7 juli a.s. gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor participatie

De komende jaren zijn er grote opgaven voor de stad. De formerende partijen presenteren binnenkort een akkoord op hoofdlijnen dat recht doet aan die opgaven. Er is bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er bij verdere invulling veel ruimte is voor de raad hiermede invulling aan te geven en voor de stad hierover mee te denken.

Beoogde wethouderskandidaten

Eerder werd bekend gemaakt dat een college met vijf wethouders gevormd gaat worden. De ambities voor de komende jaren met oog voor participatie, samenwerking en lobby versterkt de keuze voor vijf wethouders in het college van burgemeester en wethouders. De beoogde wethouderskandidaten, drie vrouwen en twee mannen, zijn de heer Polatli (Stadsbelang), mevrouw Mager (VVD), mevrouw Molengraaf (CU-SGP), de heer De Boer (Gorcum Actief) en mevrouw Dansen (SP).

Vervolg

Het streven is om op donderdag 7 juli het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd. In de eerste raadsvergadering na het zomerreces zal in de gemeenteraad het coalitieakkoord inhoudelijk worden behandeld. De fracties van Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en de SP kijken uit naar een constructieve bespreking.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.