Maak een foto en win!

Heb je al kennisgemaakt met de diverse fotopunten in Gorinchem? Leg de schoonheid van onze vestingstad vast op camera en maak kans op een Bliekenbon van €25!

Lees meer »

Vergeet de energietoeslag 2023 niet aan te vragen

Als je huishouden een laag inkomen heeft, kun je de energietoeslag voor 2023 aanvragen. Dit bedrag helpt bij het betalen van de hogere energierekening. In de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem bedraagt de energietoeslag voor 2023 €800,-.

Lees meer »

Locaties windenergie in Alblasserwaard aan gemeenteraden voorgelegd

Gorinchem/Molenlanden – De colleges van Gorinchem en Molenlanden hebben voorgesteld om locaties S (Gorinchem-Noord) en J (zuidwesten van Molenlanden) aan de provincie voor te dragen voor de realisatie van windenergie in de regio Alblasserwaard. De overige zoeklocaties - K, L2, M en O - vallen af. De gemeenteraden bespreken het voorstel op 27 juni 2024 en nemen besluiten op 9 juli 2024 tijdens gezamenlijke raadsvergaderingen. De uiteindelijke beslissing over het mogelijk maken van windenergie ligt bij provincie Zuid-Holland en wordt eind 2025 genomen. 

Lees meer »

Perspectiefnota gemeente Gorinchem: keuzes maken voor een duurzame toekomst

Het college van gemeente Gorinchem presenteert de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028. In de PPN kijkt het college vooruit naar de komende jaren en legt het college keuzes aan de gemeenteraad voor. Dit jaar is het nodig om stevige keuzes te maken vanwege grote financiële uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen wil het college blijven investeren in wat de stad uniek maakt en wat nodig is voor een duurzame toekomst. De komende weken vinden gesprekken plaats met de gemeenteraad over de voorgestelde keuzes. 

Lees meer »

Start van maaien bloemrijkgras

Gemeente Gorinchem binnenkort met het maaien van bloemrijkgras. Dit gras staat vooral langs oevers, bermen, natuurgebieden en het buitengebied. We maaien daar één of twee keer per jaar. Zo krijgen de grassen en bloemen de kans te groeien en dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders.

Lees meer »

Stemmen in Gorinchem

Op donderdag 6 juni werden de Europese Parlementsverkiezingen gehouden in de gemeente Gorinchem. Kiezers brachten hun stem uit op de Nederlandse afgevaardigden die Nederland de komende vijf jaar zullen vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

Lees meer »

Maak gebruik van Hoog Bezoek

Gorinchem verwelkomt van maandag 1 tot maandag 15 juli een belangrijk evenement. Het kunstwerk 'Stille Strijd' zal dan te zien zijn op het plein voor het gemeentehuis. Er wordt een beroep op je gedaan om deze unieke gelegenheid te benutten om depressie en zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken..

Lees meer »