Botulisme-incident in Vijver

Gepubliceerd op 13 augustus 2023 om 11:00

De gemeente Gorinchem en Dierenambulance Vianen willen graag de inwoners van Gorinchem informeren over een recente ontdekking van een bacterie die botulisme veroorzaakt in de vijver nabij De Schutse Mollenburgseweg. Botulisme is een ernstige aandoening die kan leiden tot verlamming en overlijden bij watervogels en vissen.

De bacterie die botulisme veroorzaakt, produceert een krachtig zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van watervogels en vissen. Deze bacterie gedijt vaak in warme omstandigheden, zoals de zomerperiode, maar kan ook voorkomen tijdens koelere perioden. Kadavers van geïnfecteerde dieren vormen een bron van besmetting en dienen snel te worden opgeruimd.

Belangrijke maatregelen:

  1. Melden van zieke of dode vogels: Als u een zieke of dode vogel aantreft in Gorinchem of omgeving, wordt u dringend verzocht deze niet aan te raken en onmiddellijk te melden. Neem contact op met de Dierenambulance Vianen via het telefoonnummer 085-0441199. Zij zijn 24/7 beschikbaar voor hulp en advies.

  2. Vermijd contact met dode vogels: In verband met de mogelijke besmetting wordt geadviseerd om uw hond aan de lijn te houden op plaatsen waar dode watervogels kunnen liggen. Dit voorkomt dat uw huisdier in contact komt met besmette dieren. Zwemmen en vissen in de besmette wateren wordt eveneens afgeraden.

  3. Overleg bij vermoeden van zieke vogels: Als u het vermoeden heeft dat een vogel ziek is, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Dierenambulance Vianen voor advies.

Verantwoordelijkheid en informatie:

  • De gemeente Gorinchem heeft waarschuwingsborden geplaatst bij de betreffende vijver om bewoners te informeren over de situatie.
  • Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied en is op de hoogte gesteld van het incident door de Dierenambulance.
  • Voor meer informatie over botulisme en preventieve maatregelen verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).