Nieuwe locatie voor kleinschalige opvang in samenwerking met COA

Gepubliceerd op 13 september 2023 om 14:18

In samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een nieuwe locatie gevonden voor een kleinschalige opvang voor 150 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om een kleinschalige opvang te realiseren. 

Hierdoor kan de opvanglocatie in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat voor het einde van 2024 haar deuren sluiten. De nieuwe locatie is gelegen op het bedrijventerrein Oost II aan de Buys Ballotstraat 9.

Kleinere groep vluchtelingen opvangen

De stroom van vluchtelingen naar ons land blijft nog altijd groot. In onze stad zijn we gastvrij en bieden we hulp aan hen die noodgedwongen huis en haard hebben achtergelaten. De afgelopen jaren zijn 300 asielzoekers opgevangen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk. De gemeenteraad besloot eind 2022 dat tot uiterlijk eind 2024 deze opvanglocatie gebruikt mag worden. Daarnaast stelde de gemeenteraad dat er vanaf dan kleinschalige opvang gerealiseerd moet zijn. Waarbij voor een langere tijd een kleinere groep mensen kan worden opgevangen in Gorinchem. 

Wethouder Marjo Molengraaf:

“We zijn heel blij dat we samen met het COA een locatie hebben gevonden waar we een duurzame opvang kunnen realiseren voor asielzoekers. Met de nieuwe plannen komt er duidelijkheid over kleinschalige opvang in onze stad. Hiermee geven we invulling aan het verzoek van de gemeenteraad.”

COA realiseert huisvesting voor opvang

Het terrein van de nieuwe opvanglocatie is eigendom van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan is het terrein nu bestemd als bedrijventerrein.

Om de kleinschalige opvang mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan tijdelijk aangepast voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke voorziening. Hierdoor wordt het mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar asielzoekers op deze locatie op te vangen. Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie van de tijdelijke verblijfslocatie. Na 10 jaar krijgt het terrein de oorspronkelijke bestemming terug en wordt het terrein weer een bouwkavel.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Buys Ballotstraat zijn via een brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Direct omwonenden en aangrenzende bedrijven zijn daar waar mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Ook de omwonenden van het voormalig belastingkantoor hebben een brief ontvangen over de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel van het college. Als dit besluit positief uitvalt, maakt het COA samen met de gemeente een plan om de locatie te realiseren. Die plannen geven straks meer duidelijkheid over de opvanglocatie. Tegelijkertijd wordt een plan gemaakt om voorzieningen zoals dagbesteding, onderwijs en zorg goed te regelen. Hierbij worden omwonenden en partners in de stad zo veel mogelijk geïnformeerd en betrokken.

Informatie

Informatie over opvang in onze stad is te vinden op de website van de gemeente. Op de website van het COA is meer achtergrondinformatie te vinden over het leven in een opvanglocatie.

Het terrein aan de Buys Ballotstraat 9 is in bovenstaande afbeelding gearceerd