Onderhoud Merwedebrug op A27

Gepubliceerd op 15 september 2023 om 10:17

Bron: Rijkswaterstaat

De A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder zal binnenkort een grootschalige upgrade ondergaan. Als onderdeel van deze verbreding zal de huidige Merwedebrug, die deel uitmaakt van dit traject, wordt in de komende jaren vervangen door twee nieuwe bruggen. 

Gedurende deze vervanging zet Rijkswaterstaat  ons in om de brug veilig en functioneel te houden voor alle weggebruikers.

Tijdens regelmatige inspecties zijn enkele aspecten aan het licht gekomen die dringend aandacht behoeven:

  1. Roestvorming in Hangkabels: Diverse hangkabels van de brug vertonen tekenen van roestvorming. Op sommige plaatsen is de verflaag (de conservering) versleten, wat de structurele integriteit van de brug kan aantasten.

  2. Lekkages in de Hoofddraagconstructie: Op meerdere locaties zijn lekkages geïdentificeerd in de hoofddraagconstructie van de brug. Deze lekkages hebben geleid tot roestvorming en moeten dringend worden aangepakt.

Om de veiligheid van de brug te waarborgen en het wegverkeer ongehinderd te laten verlopen, worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Onderhoud aan Hangkabels: In plaats van eenvoudigweg de kabels te schilderen, zal Rijkswaterstaat een speciale beschermlaag, genaamd 'cableskin', grotendeels om de kabels aanbrengen. Dit versnelt het onderhoudsproces en minimaliseert hinder voor het wegverkeer.

  • Aanpak van Lekkages: Om de lekkages in de hoofddraagconstructie aan te pakken, zullen onder andere de kabeldoorvoeren en bevestigingspunten van slagbomen waterdicht gemaakt worden.

Door het uitvoeren van dit noodzakelijke onderhoud blijft de brug veilig en beschikbaar voor wegverkeer.

foto: Rijkswaterstaat