Positief besluit gemeenteraad over nieuwe AZC locatie

Gepubliceerd op 14 november 2023 om 11:56

De gemeenteraad heeft op donderdag 2 november 2023 ingestemd met het voorstel van het college om aan de Buys Ballotstraat 9 op bedrijventerrein Oost II een opvanglocatie voor 150 asielzoekers te vestigen. Dit betekent dat we voor een periode van maximaal 10 jaar een groep van 150 mensen gaan opvangen in Gorinchem Oost.

Plan van aanpak

Het COA gaat samen met de gemeente een plan maken om de opvanglocatie te realiseren. Die plannen geven straks meer duidelijkheid over hoe de opvanglocatie eruit komt te zien. Tegelijkertijd maken we een plan om voorzieningen zoals dagbesteding, onderwijs en zorg goed te regelen. Wijkbewoners en ondernemers zijn geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Zij kunnen de komende periode hun ideeën en aandachtspunten (blijven) delen met de gemeente en met het COA. Voorop staat het gezamenlijke doel; het behouden van een fijne leefomgeving.

Hoe nu verder?

Nu de gemeenteraad een positief besluit over de locatie heeft genomen, kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning aanvragen. Het college beslist in de regel binnen acht weken (eventueel verlengd met zes weken) na de datum van ontvangst van de aanvraag van het COA. Wanneer het college de omgevingsvergunning verleent, wordt dit op de gemeentepagina in deze krant bekend gemaakt. Ook op www.overheid.nl wordt het verlenen van de omgevingsvergunning gepubliceerd.

Waarom kleinschalige opvang?

De stroom van vluchtelingen naar ons land blijft groot. In onze stad willen we gastvrij zijn en hulp bieden aan hen die noodgedwongen huis en haard hebben achtergelaten. Sinds een paar jaar vangen we 300 asielzoekers op in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk. De gemeenteraad besloot eind 2022 dat tot uiterlijk eind 2024 deze opvanglocatie mag worden gebruikt. Daarna was het de wens van de gemeenteraad om een kleinschalige opvang te realiseren. Dit betekent dat we voor een periode van maximaal 10 jaar een kleinere groep mensen gaan opvangen in Gorinchem Oost.

Vragen over de opvanglocatie in Gorinchem Oost kunt u mailen naar opvang@gorinchem.nl of bel naar 140183. Informatie over de opvanglocaties van het COA vindt u op www.coa.nl. Informatie over opvang in onze stad vindt u op www.gorinchem.nl/opvang.