Gemeente kapt bomen in Gorinchem

Gepubliceerd op 3 december 2023 om 11:27

Gemeente Gorinchem kapt in het eerste kwartaal van 2024 een aantal bomen. Dit doen we omdat de bomen een gevaar opleveren voor voorbijgangers, omwonenden en/of hun eigendommen. Ook kan het zijn dat de boom zorgt voor te veel overlast op de plaats waar die boom staat.

Deze bomen worden gerooid

De rooilijst staat op onze pagina Bomen in Gorinchem. In januari/februari 2024 starten we met rooien. Dan zijn we op tijd klaar om zoveel mogelijk nieuwe bomen in maart te kunnen planten. In die periode groeit de nieuwe aanplant het beste.

Vragen of bezwaar

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie over het besluit? Neem dan eerst contact op met de heer A. de Winter, telefoon: (0183) 659 635. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Als u er niet samen uitkomt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

Boomverzorgers

De gemeente vindt groen in de stad erg belangrijk. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit, zorgen voor meer koelte in de stad en helpen wateroverlast verminderen. Daar besteden we veel zorg aan. Daarom hebben we een eigen team met professionele boomverzorgers.

Jaarlijkse rooilijst

Bomen kunnen ziek worden en sterven. Onze boomverzorgers letten goed op de tekenen daarvan. Een zieke, stervende of dode boom kan namelijk gevaar opleveren voor de omgeving. Takken kunnen afbreken of de boom kan omwaaien. De oorzaken daarvan zijn heel verschillend: een verkeerde stand-/groeiplaats of soortkeuze, ouderdom of ziekte, vandalisme of schade door een aanrijding. Voordat een boom gevaar oplevert, snoeien of rooien we de boom. Is er geen reden om de boom direct te snoeien, kappen of rooien? Dan plaatsen de boomverzorgers de boom op de rooilijst. De bomen op de rooilijst worden in korte tijd allemaal gekapt. Dit kost minder tijd en geld.

Nieuwe aanplant

Als we bomen rooien, planten we vrijwel altijd jonge bomen terug. Bomen die we rooien omdat ze op een verkeerde plek staan, vervangen we op een andere locatie. Dat gebeurt bij bomen die te dicht op een andere boom of tegen de gevel van een gebouw staan. Ook kan het zijn dat er kabels en leidingen in de grond liggen waardoor herplant ter plaatse niet mogelijk is. Heeft u een suggestie om op een andere plek in Gorinchem een nieuwe boom aan te planten, laat het ons weten.

Bosplantsoen

Bosplantsoen bestaat uit struiken en bomen. Bij aanplant zetten we deze dicht op elkaar om snel een vol gegroeid plantsoen te krijgen. Naar verloop van tijd verwijderen (dunnen) we een deel van de aanplant om de planten groeiruimte te geven. Later dunnen we nogmaals om de planten tot volledige vorm uit te laten groeien. Wanneer bosplantsoen op leeftijd is, kappen we het tot vlak boven de grond. Dit lijkt drastisch, maar hierdoor krijgen de planten weer een groei-impuls en groeien ze vanaf de voet van de beplanting weer uit. Zo vormen de planten opnieuw een dicht plantsoen dat nog lange tijd meegaat.