Voornemen subsidieverlening stichting Boukie

Gepubliceerd op 15 december 2023 om 10:28

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij het voornemen heeft om voor 2024 wederom een subsidie van totaal € 175.000 te verlenen aan Stichting Boukie. Daarna kan de subsidie maximaal 4 maal met telkens één jaar worden verlengd.

Stichting Boukie heeft het afgelopen drie jaar in toenemende mate met Centraalpunt aan de Grote Haarsekade 120 betrokkenheid en draagvlak in de wijk en bij jongeren en partijen uit de stad weten te realiseren. Met deze subsidie wordt Stichting Boukie in staat gesteld om dit verder uit te bouwen.

Doel van de subsidie

  1. Het uitvoeren en doorontwikkelen van de ontmoetingsfunctie in de multifunctionele ontmoetingsplek aan de Grote Haarsekade 120.
  2. Het realiseren van betrokkenheid van de inwoners van de Haarwijk bij deze multifunctionele ontmoetingsplek.
  3. Het faciliteren van een talentontwikkelingsplek aan de Grote Haarsekade 120.
  4. Het uitbreiden van betrokkenheid van jongeren uit Gorinchem voor deze talentontwikkelingsplek.
  5. Het samen met jongeren en lokale partijen ontwikkelen en uitvoeren van een stadsbrede programmering op het gebied van talentontwikkeling voor jongeren op het gebied van cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding.

Reden van publicatie

Het college streeft naar een transparant subsidiebeleid. Subsidies worden met naam en toenaam in de gemeentebegroting genoemd of worden verleend op grond van een nadere (subsidie)regel. Beiden worden na vaststelling bekend gemaakt. De subsidie aan Stichting Boukie staat niet met naam en toenaam in de gemeentebegroting 2024 en wordt ook niet verleend op grond van een nadere (subsidie)regel. Om toch transparant te zijn over ons voornemen een subsidie te verlenen aan Stichting Boukie, publiceren wij ons voornemen op deze website. Op die manier hebben belanghebbenden de gelegenheid om te reageren.

Belanghebbenden

Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2024 hun zienswijze indienen op het voornemen tot subsidieverlening aan Stichting Boukie. Wanneer u uw zienswijze per e-mail wilt indienen, kunt u deze richten aan de projectondersteuner Sociaal Cultureel Werk, Maikel Nijst of u kunt een brief sturen naar Gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.