Omgevingsvisie vastgesteld: Stad in balans

Gepubliceerd op 21 december 2023 om 09:11

Dinsdag 19 december is tijdens de gemeenteraadsvergadering de omgevingsvisie voor de stad unaniem vastgesteld. Deze visie geeft richting voor de ontwikkeling van onze stad tot het jaar 2050.

Omgevingsvisie belangrijke stap toekomst

Wethouder Fatih Polatli benadrukt de betekenis van deze mijlpaal: "De vaststelling van de omgevingsvisie is een belangrijke stap naar een duurzame en bloeiende toekomst voor Gorinchem. De omgevingsvisie geeft richting aan de ontwikkeling van onze stad en het welzijn van onze inwoners."

De omgevingsvisie geeft een beeld van wat de stad tot 2050 wil bereiken in de fysieke leefomgeving. Het is een weerspiegeling van onze gedeelde ambities en doelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, economische groei en sociale samenhang. Het dient als kompas voor de besluitvorming en stippelt de koers uit naar een stad waarin iedereen zich thuis blijft voelen.

Ambities

De omgevingsvisie heeft 3 strategische ruimtelijke ambities voor Gorinchem. Gezonde groei, gezonde inwoners en een groene stad. Deze ambities komen uit het Gorkums DNA en erfgoed en geven richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Gorinchem. Deze ambities zullen per wijk of gebied een andere invulling krijgen. Dit gaan we in de aankomende jaren per gebied verder uitwerken.

Samen met de stad verder bouwen

Met de vaststelling van de omgevingsvisie zet Gorinchem een belangrijke stap in de richting van een duurzame, inclusieve, en toekomstbestendige stad. De gemeente kijkt ernaar uit om samen met alle betrokkenen de visie om te zetten in concrete acties en resultaten. Samen maken we de stad.