Perspectiefnota gemeente Gorinchem: balans tussen ambities en mogelijkheden

Gepubliceerd op 9 juni 2023 om 08:44

Het college van B&W van gemeente Gorinchem presenteert de Perspectiefnota 2024-2027. In deze nota laat het college zien aan welke ontwikkelingen de komende jaren gewerkt wordt en welke financiën daarbij horen.

Marjo Molengraaf, wethouder Financiën:  “Er zijn veel plannen en ontwikkelingen die vragen om inzet van de gemeente. Met deze perspectiefnota creëren we financiële ruimte om aan de slag te gaan met onze beloften voor Gorinchem. Daarmee investeren we in onze stad. We denken dat het met deze perspectiefnota is gelukt een balans te vinden tussen de ambities en financiële mogelijkheden.”

Aan de slag

De perspectiefnota laat zien dat het college werkt aan kansen voor Gorcumers om een betaalbare, geschikte woning te vinden. Er wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van Gorinchem en aan de klimaatbestendigheid van de stad. De verduurzaming van de openbare verlichting wordt versneld. Passend onderwijs en geschikte onderwijshuisvesting hebben onze continue aandacht. Er is aandacht voor het erfgoed, cultuur en kunst in de Allermooiste Vestingstad van Nederland. Ook het geven van goede zorg en ondersteuning aan alle inwoners als zij dat nodig hebben, heeft prioriteit voor het college. Aan deze en aan verschillende andere opgaven die Gorinchem heeft, werkt het college de komende jaren samen met iedereen die betrokken is bij de stad.

Sparen voor grote investeringen

Door de oplopende schuldenpositie en de gestegen rente, staat er druk op de investeringen van onze gemeente. Het is een ingewikkelde puzzel. Het college kiest ervoor om te sparen voor investeringen die nu nog niet passen.

Voorzieningen voor de stad behouden

Marjo Molengraaf, wethouder Financiën: “Onze stad biedt diverse voorzieningen, voor onze inwoners, de regio en aan bezoekers van Gorinchem. We vinden het belangrijk dat we twee belangrijke voorzieningen voor de stad behouden, een groot podium en een zwembad. Op dit moment werken we aan een voorstel over de toekomst van De Nieuwe Doelen. In deze perspectiefnota verhogen we het beschikbare budget hiervoor. Voor het zwembad creëren we financiële ruimte, waarover we met de gemeenteraad na het zomerreces in gesprek gaan.”

Bespreking perspectiefnota in gemeenteraad

De perspectiefnota is 8 juni 2023 aangeboden aan de gemeenteraad van Gorinchem. Op donderdag 6 juli 2023 bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2024-2027.

Zie voor meer informatie www.gorinchem.nl/gemeenteraad


«   »