Buiten de Waterpoort aantrekkelijker maken

Gepubliceerd op 23 juni 2023 om 12:12

Eind 2022 is er een plan van aanpak inclusief een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. De aanvraag was gericht op een projectsubsidie ter grootte van €.143.500,-- en dit voor een extra kwaliteitsimpuls voor Buiten de Waterpoort. 

Aangevuld met €.100.000,-- van de gemeente, wordt er gewerkt aan een plan om het gebied aantrekkelijker te maken. Dit initiatief maakt deel uit van het Speelruimteplan Binnenstad.

Op dit moment bevindt zich Buiten de Waterpoort een sportveld met een klimtoestel. Het streven van de gemeente is om een speel- en leefomgeving te creëren die bevorderlijk is voor beweging. Het landschapsarchitectenbureau Houtman + Sander is belast met het ontwerpen van het plan, dat zal worden ontwikkeld gedurende het derde en vierde kwartaal.

Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij de wensen van de inwoners en de leerlingen van de basisscholen in de binnenstad, zal de gemeente drie openbare workshops organiseren. Hierin zullen zij samen met de betrokkenen overleggen over de nieuwe inrichting van het gebied. De gemeente hecht er belang aan dat het ontwerp de cultuur van de vestingstad weerspiegelt.

Het definitieve ontwerp zal naar verwachting gereed zijn in maart 2024, waarna de uitvoering eind 2024 zal starten. Met deze plannen hoopt de gemeente een beweegvriendelijke en aantrekkelijke speel- en leefomgeving te creëren waarin spelen, bewegen en ontmoeten centraal staan.


«   »