Volgende stap verandering Schelluinsestraat

Gepubliceerd op 7 juli 2023 om 08:51

CTP en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De Schelluinsestraat wordt over enkele jaren een gebied waar je kunt werken en wonen. Een uitnodigende buurt voor bedrijven en bewoners om zich te vestigen en te ontplooien.

Samenwerkingsovereenkomst

In december 2022 ondertekende de gemeente Gorinchem een intentieovereenkomst met ontwikkelaar CTP. De intenties zijn de afgelopen maanden verder uitgewerkt en hebben geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze werd 28 juni ondertekend door wethouder Mager en de heer Dasbach, Managing director van CTP Nederland.

Schelluinsestraat biedt ruimte om te wonen, werken en verblijven

Door de transformatie wordt de Schelluinesestraat op termijn een aantrekkelijk en hoogwaardig gebied dat maatschappelijk en economisch goed functioneert. Er kan straks op een gezonde manier gewerkt, gewoond en verbleven worden. Dit deel van de stad wordt beter verbonden met het centrum. Er komt ruimte voor grotere bedrijven, startups, zelfstandige ondernemers en kleine bedrijfjes in de creatieve maakindustrie. Ook wordt veel ruimte gecreëerd voor groen. De Schelluinsestraat omvat een gebied van ongeveer 30 hectare groot tussen de A27, de MerwedeLingelijn en het kanaal van Steenenhoek.

Goede samenwerking leidt tot betere resultaten

Met de samenwerkingsovereenkomst hebben CTP en gemeente Gorinchem afspraken gemaakt over de komende haalbaarheidsfase. De samenwerking richt zich in deze fase op het onderzoeken van de transformatie mogelijkheden ten behoeve van het maken van een masterplan, een stedenbouwkundig plan en omgevingsplan. In deze fase worden verschillende concepten en initiatieven vooral onderzocht op maatschappelijke en financieel economische haalbaarheid én op technische uitvoerbaarheid.  De ondernemers van de Schelluinsestraat en de bewoners worden betrokken bij de planvormingsprocessen. Ook hier is samen doen het sleutelwoord. Er is ruimte om mee te doen en mee te denken.

CTP inversteerder op gebied van innovatieve en duurzame bedrijvenparken

CTP is een van de grootste ontwikkelaars en beleggers van Europa in bedrijfsmatig vastgoed en genoteerd aan de Amsterdamse beurs. CTP is vooral bekend als langetermijninvesteerder op het gebied van innovatieve en duurzame bedrijvenparken. CTP wil haar activiteiten in Nederland verder uitbreiden. Daarom heeft CTP de vastgoedportefeuille van Deli Home BV in de Schelluinsestraat gekocht.

De heer Dasbach, Managing director van CTP Nederland en wethouder Mager ondertekenen de overeenkomst.


«   »