Inkomenstoets bij wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning

Gepubliceerd op 11 juli 2023 om 12:36

Sinds 1 juli heeft gemeente Gorinchem wachtlijstbeheer ingevoerd voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Daarbij bepalen urgentie én inkomen op welke plek iemand op de wachtlijst komt te staan.

Wachtlijstbeheer

De gemeente biedt huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ruim 1.100 inwoners maken gebruik van deze voorziening. De gemeente heeft contracten afgesloten met 14 aanbieders. Er zijn op dit moment nog maar twee aanbieders die huishoudelijke ondersteuning kunnen geven. De vraag is veel groter, waardoor een wachtlijst is ontstaan. Ook de zomervakantie die voor de deur staat, zorgt voor minder beschikbaar personeel. Gemeente Gorinchem wil dat huishoudelijke ondersteuning ook voor financieel kwetsbare inwoners beschikbaar blijft. Daarom is zij gestart met wachtlijstbeheer. Waarbij noodzaak én inkomen mede bepalen op welke plek iemand op de wachtlijst komt te staan.

(meer tekst onder foto)

Inkomenstoets

Wanneer na onderzoek blijkt dat de situatie urgent is, hanteert de gemeente geen inkomenstoets. Is de situatie van de aanvrager niet urgent dan komt de aanvrager met een inkomen minder dan 185% van het sociaal minimum hoger op de wachtlijst te staan dan iemand met een inkomen van meer dan 185% van het sociaal minimum. De inkomenstoets geldt alleen voor nieuwe Wmo-aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning. Voor huidige cliënten die al huishoudelijke ondersteuning ontvangen blijft alles hetzelfde.

Meer informatie

Gemeente Gorinchem adviseert inwoners om waar mogelijk huishoudelijke ondersteuning zelf te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Lukt dit niet of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van gemeente Gorinchem. wmoloket@gorinchem.nl of 0183 659 535


«   »