Gemeente Gorinchem aan de slag met aanbevelingen Bijenmonitor

Gepubliceerd op 21 juli 2023 om 08:50

Ereprijszandbij, fotograaf Menno Reemer

Bijen spelen een belangrijke rol in het klimaatproof maken van de stad. Uit eerder onderzoek dat in opdracht van gemeente Gorinchem is uitgevoerd blijkt dat in Gorinchem diverse unieke bijensoorten leven. Het volledige rapport, De Bijenmonitor, is nu gereed. Met de aanbevelingen uit het onderzoek is de gemeente inmiddels aan de slag gegaan.

Aanbevelingen

Bijenonderzoekster Linde Slikboer voerde het onderzoek namens stichting EIS, kenniscentrum voor insecten, voor Gorinchem uit. Voor beheer en inrichting van de openbare ruimte heeft Linde de gemeente een aantal aanbevelingen gedaan die bijen en andere insecten goed doen. Zo adviseerde Linde om te maaien in fases waarbij altijd, ook in de winter, een deel van de vegetatie blijft staan.

“Het is belangrijk om per plek te bepalen hoeveel maaibeurten nodig zijn. Soms is voor de veiligheid en netheid een smalle gemaaide rand langs de paden genoeg. Zo zijn het hele jaar schuilplekken en voedsel beschikbaar voor insecten. Ook is variatie in de inrichting van de openbare ruimte belangrijk. Denk aan een afwisseling van (solitaire) bomen en struiken, waterpartijen (met geleidelijke oevers), grasland met hogere en lagere delen, dood hout (staand en liggend) en reliëf in de bodem. Zo vinden zoveel mogelijk dieren een passend leefgebied”, aldus Linde.

Minder vaak maaien

Met de aanbevelingen uit de Bijenmonitor is de gemeente aan de slag gegaan. Wethouder Mark de Boer: “We bekijken per locatie nog beter wat we kunnen doen. Zo maaien we bermen en bloemrijk gras minder vaak dan gazons of voetbalveldjes. En is op dit moment een stagiaire van de opleiding Urban Green Development bezig om te kijken op welke manier we het maaien van gazons kunnen aanpassen om de biodiversiteit verder te vergroten.”

(meer tekst onder foto)

Linde bij akkerland, fotograaf Niels Godijn

Biodiversiteit

Bijen zorgen voor diversiteit in de natuur en een sterk ecosysteem. Dit zorgt voor schone lucht en schoon water. Ze bestuiven planten en voorzien andere dieren van voedsel. Bijen zijn daardoor belangrijk voor de biodiversiteit en dragen bij aan de bescherming van de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bijenonderzoek

In 2018 is in drie gebieden van Gorinchem een eerste bijeninventarisatie gedaan. Van april 2022 tot en met september 2022 is opnieuw onderzoek verricht. Gekeken is naar soorten bijen in de hele stad. Bijenonderzoekster Linde Slikboer voerde het onderzoek namens stichting EIS, kenniscentrum voor insecten, voor Gorinchem uit. Linde: “De ligging van Gorinchem aan de rivier is gunstig voor de bij. Door de bijzondere fauna is er, vooral langs de rivier, een groot leefgebied. Zo heeft Gorinchem de zeldzame Ereprijszandbij als ook de Wikkebij en de Grote Zijdebij. Daarnaast heeft de stad verschillende bodemsoorten en veel groen die gunstig zijn voor bijen.”

Rapport

Het rapport `De Bijenmonitor´ is te vinden op de website van gemeente Gorinchem. Op een speciale webpagina kunnen inwoners lezen wat ze zelf kunnen betekenen voor bijen. Bijen in Gorinchem | Gemeente Gorinchem.


«   »